Vi har i Malmö ett fantastiskt föreningsliv, som är värt allt stöd. Kultur och fritid är grunden för ett civiliserat samhälle. Möjligheten att utöva kultur och fritidsintressen är oerhört viktigt försvara. Idag har vi många idrottsföreningar vars lokaler och fotbollsplaner är så dåliga att de får lägga stor energi på att hitta tider som det går att spela på. Det är inte acceptabelt för en modern stad. Vi behöver rusta föreningslivet bättre.

En annan satsning är att understödja ungdomars idrottsutövande. Vi behöver tänka nytt och tänka stort. Vi har en fantastisk kulturskola, men ingen motsvarande idrottsskola där barn kan få prova på olika idrotter utan att behöva ha föräldrar som har råd att köpa dyr utrustning och betala medlemsavgifter.

Många barn deltar inte i idrottsrörelsen, det kan finnas många skäl till detta men vi måste som stad uppmuntra och stödja att det sker. Det är bra för folkhälsan och demokratin. Många barn vet inte heller vilken idrott de gillar om de inte får prova fler olika. Vi vill att en kommunal idrottsskola startas i samverkan med idrottsrörelsen. Det skulle göra stor skillnad och kunna ge fler tillgång till idrottsrörelsen.