Malmö mitt hjärtas och mina drömmars stad… som också är så många andras. Staden växer och det är många drömmar som vill förverkligas… och många konkreta utmaningar måste lösas för att Malmö ska bli en stad för alla som bor här. Vänsterpartiet blundar inte för svårigheterna, men ser också lösningar. Vi behöver bygga bostäder, där hyrorna kan betalas av vanliga löntagare.

Vi behöver planera staden så att det finns gemensamma och inkluderande platser… som är tilltalande och tillgängliga och inte handlar om att konsumera utan om att mötas på lika villkor. Det är detta som på lång sikt skapar trygghet för alla Malmöbor.

I Vänsterpartiets budgetförslag finns en rad konkreta åtgärder, för att det ska bli lättare för oss alla att göra klimatsmarta val oavsett privat inkomst… vi vill öka förutsättningarna för fler typer av återvinning och återanvändning. Vi vill därför att Malmö stad upprättar fysiska platser för delningspooler, lekotek, allmänna verkstäder och återbrukscentraler i varje stadsdel.

Vi behöver prioritera satsningar som främjar en nära, tät, grön och blandad stad… För att öka den biologiska mångfalden men också för att skydda oss mot skyfall och värmeböljor… Mindre asfalt och fler träd är inte bara en önskedröm utan en nödvändighet!

Vi behöver en resursfördelning som är likvärdig för hela staden… mina drömmars och min vardags Malmö är inte en stad som är fin i kanten, som sticker näsan i vädret. Men under lång tid har satsningarna handlat om att Malmö ska vara fint i mitten. I Vänsterpartiets Malmö måste utkanterna bli lika fina som mitten om alla som bor i den ska känna sig delaktiga och inkluderade i den. För det är kanterna som ger stadens dess djup och konturer.

Men det krävs handling och mod. En inkluderande och hållbar stad behöver ha modet att ifrågasätta system och strukturer som styr vårt sätt att prioritera.

Mitt Malmö kan vara en blågrön oas där vi inte släpper taget om varandra… där vi utvecklas och utvecklar varandra för ett bättre vi… där jag finns, för att du och vi finns.