I augusti hölls World Pride och Eurogames i Malmö och Köpenhamn. Malmö stads stöd till arrangemanget var inte bara ett stöd till ett storslaget event, utan också ett åtagande om att förbättra situationen för HBTQIA+personer i Malmö.

Kommunfullmäktige beslutade att nämnder och styrelser skulle integrera ett HBTQIA+ perspektiv i sitt arbete, samt att redovisa detta arbete i delårsrapporter och årsredovisningar. Någon redovisning av arbetet för HBTQIA+ rättigheter i Malmö stad finns dock inte i delårsrapporten som kommunfullmäktige har beslutat. Även nämnder och styrelser brister i detta. Hälsa vård och omsorgsnämnden skriver i sin delårsrapport att man “inväntar stadskontorets vägledning kring det vidare arbetet.” De väntar fortfarande… Det saknas politisk ledning! 

Vänsterpartiet har redan tidigare uppmärksammat bristen på handling, men inget har hänt.Toleransen för HBTQIA+personer har på flera sätt har ökat i Malmö, men förtrycket finns samtidigt fortsatt kvar, särskilt unga är utsatta. HBTQIA+personer diskrimineras, har sämre hälsa, utsätts för våld i familjen och för hedersrelaterat förtryck i större utsträckning, liksom för hatbrott på skolor och arbetsplatser, på allmän plats och i hemmet. Situationen för HBTQIA+personer måste förbättras – Det är en skam att åtagandet att arrangera World Pride och att arbeta för HBTQIA+rättigheter inte togs på större allvar av Socialdemokraterna och Liberalerna.