Utveckla en mobilitetsapp för Malmö. Klimatförändringarna gör att vi snabbt behöver ställa om vårt resande. Gång, cykel och kollektivtrafik måste prioriteras, men det behövs också andra sätt att förflytta sig och nya sätt att underlätta resandet. I linje med detta föreslår Vänsterpartiet att en kommunal mobilitetsapp utvecklas.

En mobilitetsapp skulle göra det enkelt att boka elektrisk poolbil, hitta en hyrcykel, betala parkering eller annan service. Det skulle också vara möjlig att koppla taxi och kollektivtrafik till appen, och att koppla samman den med Skånetrafiken. Då blir det möjligt att hitta bästa resväg och att planera, boka och betala hela resan också när man behöver använda flera trafikslag.

En kommunal mobilitetsapp underlättar också för kommunen att planera resandet, det skulle ge bättre möjlighet att analysera vårt resande och ge bättre kontroll över hela servicekedjan. Kommunen hamnar inte heller i beroendeställning till privata leverantörer som har som sin främsta uppgift att plocka ut vinst. Vänsterpartiet är mycket positivt till att utvecklingen av en mobilitetssapp nu utreds.