Det har varit ett minst sagt fortsatt turbulent år, både för individer och verksamheter, på grund av covid-19. Malmö stad väntas, trots pandemi, göra ett enormt överskott och vi i Vänsterpartiet är väldigt glada att styret fördelar åtminstone en del av det överskottet på verksamheter. Vi driver alltid på för att öka resurser till Malmö stads verksamheter, men också till det enormt viktiga kultur- och föreningslivet. 

Men det vi också kan konstatera under det gångna året är att pandemin inte har drabbat alla lika. De som från början haft störst behov har också drabbats hårdast. Trycket på kvinnojourer har ökat. Isolering har haft negativ effekt på oss alla, inte minst barn, unga, äldre och personer i behov av socialt stöd. De med minst resurser har inte kunnat stanna hemma. De har inte kunnat jobba från köket eller vardagsrummet, utan har tvingats ta bussen till jobbet. När ekonomin hela tiden är på marginalen har valet mellan förlorad dagsinkomst eller risk att smittas eller smitta andra varit svårt. Till exempel förskollärare, städpersonal och hemtjänst kan inte sköta jobbet från hemmets lugna vrå. 

Vi i Vänsterpartiet tycker att de förtjänar mer än både applåder och dyra julgåvor och ser till att de får det i budgeten för kommande år. 

Varje år går flera av de absolut viktigaste verksamheterna i Malmö stad back, trots att kommunen som helhet gör stora överskott. Det verkar som att man tror att man kan spara in på personal, på lagstadgade insatser. Nämnder tvingas år till år driva igenom åtgärdsplaner och “effektivisera” verksamheter. Vi har genomlevt en pandemi, men trots det har förvaltningar tvingats vakanshålla platser och spara in på verksamhet. 

Vi i Vänsterpartiet vill se ett annat Malmö. Vi vill se en stabil och framförallt tillräcklig finansiering av förskolor, skolor och socialtjänst. Vi vill att varje person i behov av hemtjänst eller särskilt boende ska få ett tryggt och gott bemötande av personal de känner igen, som har tid att både småprata och ge omsorg. Vi vill att insatser för miljö och klimat speglar de akuta behov som finns och vi vill se till att Malmö stads personal får mer än applåder.