Klimatkrisen är akut – klimatförändringarna är redan här – och vi måste snabbt ställa om för att minska koldioxidutsläppen. Omställningen till förnybar energi måste skyndas på. 

Kommunfullmäktiges mål är att solcellsanläggningar skall installeras på Malmö stads byggnader där det är möjligt. Servicenämnden har i uppdrag att öka utbyggnaden av solceller med målet att Malmö skall vara helt fossilfritt och ha 15% lokalt producerad solenergi år 2030. Det är inte så mycket. Serviceförvaltningen har ändå redovisat svårigheterna med att nå målet. 

Det är därför anmärkningsvärt att man nu föreslår att det inte ska installeras solceller på Djupadalsskolans nya idrottshall. Man hänvisar till att byggnaden har ett litet elbehov. Malmö är dock i ett skriande behov av el. 

Det kostar att ställa om till förnybar energi, men gör vi inte det nu riskerar vi istället inte bara elbrist och höjda elpriser, utan ytterligare kostnader för klimatförändringarna. Det blir inte billigt.

Bifall till Vänsterpartiets yrkande att installera solceller på Djupadalsskolans nya idrottshall.