Det senaste året har sannerligen varit mycket speciellt. Pandemin har slagit hårt mot arbetare i olika branscher och många av dem som bär vårt samhälle har fått betala priset genom sjukdom eller ett förlorat jobb. Medan den rikaste eliten har blivit allt rikare har klyftorna i samhället också ökat och den ekonomiska tryggheten har för många försvunnit. En undersökning från Hyresgästföreningen visar att

  • 7 av 10 hyresgäster känner stor oro eller viss oro över att sin privatekonomi kommer påverkas negativt på grund av Coronapandemin
  • 4 av 10 hyresgäster har hittills fått minskade inkomster eller en försvagad privatekonomi på grund av Coronapandemin
  • 4 av 10 hyresgäster känner en viss eller stor oro över att inte kunna betala sin månadshyra på grund av Coronapandemin

Samtidigt går Malmö kommunala bostadsbolag (MKB) varje år med enorm vinst. En vinst som används av styret för att finansiera övrig kommunal verksamhet. I praktiken innebär det alltså att de som bor i MKB, samma hyresgäster som känner enorm oro över sin privatekonomi och om de överhuvudtaget kommer kunna betala sin hyra, dubbelbeskattas av socialdemokrater och liberaler.

Vi i Vänsterpartiet anser att istället för att plocka ut vinsten borde MKB’s hyresgäster få ta del av densamma. Det är viktigt att ett kommunalt bostadsbolag har en bra, stabil grund för att kunna bygga fler bostäder till rimliga hyresnivåer. MKBs inkomster som genererar vinsten är hyresgästernas månadshyror. I och med att MKB går med så stor vinst att ägaren Malmö Stad kan plocka ut närmare 100 miljoner om året i utdelning, är det helt klart så att hyresnivåerna är för höga. Lagen kräver inte det

Vi anser därför att så länge bolaget gör så hög vinst att ägaren kan plocka ut vinst ur bolaget, ska hyrorna frysas på nuvarande nivå. Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta  att ge MKB i uppdrag att frysa hyrorna i enlighet med motionens intentioner.