Malmö lider av en enorm bostadsbrist eftersom bostadsbyggandet inte har ökat i samma takt som befolkningen. Denna utveckling har också lett kraftig stigande bostadpriser och ökade klyftor. En socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad var Malmökommissionens mål med inkludering och bostäder som alla skulle ha råd att bo i. Om vi ska lyckas att minska bostadbristen måste vi hitta nya arbetssätt som leder till prisvärda men även attraktiva bostäder för alla stadens invånare. Möjligheten att få en bostad ska inte bero på plånbokens storlek!

Härom dagen kunde vi läsa i Sydsvenskan om en form av nytänkande som inneburit lägre hyror, Bo100, på Monbijougatan där man nu firade 30 års jubileum. Hyresgästerna hade själva varit med och utformat sina lägenheter, men huset ägs av MKB och hyrs ut till boföreningen. Hyresgästerna är medlemmar i föreningen, förvaltar och underhåller sitt boende. Detta har också gett en känsla av gemenskap och tillhörighet. Kollektivhuset Sofielund är ett annat, nyare exempel, som även tillfredsställer det växande intresset för delningsekonomi, eftersom det erbjuder gemensamma utrymmen för olika verksamheter. Denna typ av gemenskaper underlättar även för en cirkulär ekonomi, något som sträcker sig bortom de gemensamma lokalerna.

Detta är bara två utmärkta exempel på hur människor tillsammans med en engagerad byggherre kan producera goda alternativ till traditionellt byggandet i Malmö. Det finns fler bra exempel, men de är tyvärr alldeles för få. Men de finns och de använder sig av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Och grupper av engagerade människor drömmer om att kunna göra som i exemplen ovan, men de får alldeles för lite stöd av Malmö stad och de privata byggföretagen. I andra länder som Tyskland och Frankrike är detta vanligare.

Vänsterpartiet vill öka alternativen till det traditionella och dyra byggandet i Malmö och har därför också lagt en motion om att starta ett allmännyttigt byggbolag där drivkraften ska vara behoven, inte vinst och spekulation. Men vi vill dessutom ge våra medborgare större möjligheter att påverka utformandet av den egna bostaden tillsammans med andra, att kunna bo och leva i gemenskap. Det är det som leder till social och ekologiskhållbart!

Vänsterpartiet driver behovet en helt ny bostadspolitik, vilket är en nationell angelägenhet, men vi måste göra det vi kan på kommunalnivå. Och byggandet av bogemenskaper borde därför vara en del av vår politik.