VA Syd är ett kommunalförbund med ansvar för bland annat sophämtning i Malmö och ett antal närliggande kommuner. Det är så idag att all sophämtning inom VA Syd sker via olika privata företag som upphandlats. Vi har genom åren haft en mängd problem med arbetsvillkoren hos de olika entreprenörer som upphandlats för att ta hand om stadens sopor. Det enda rimliga är därför att sophämtningen, en av våra viktigaste samhällsfunktioner, drivs i egen regi med bra villkor för de som arbetar med detta tunga och viktiga jobb.

I en rapport från branchorganisationen Avfall Sverige kan vi dessutom läsa att förutom att arbetsmiljö för hämtarna skulle kunna bli bättre i egen regi så finns andra argument; bättre kvalitet, ökad flexibilitet, ökad möjlighet för att utveckla verksamheten.

I svaret på motionen konstateras att det är bättre att fortsätta som nu. Något riktigt argument finns inte mer än att alla har kollektivavtal. Det är bra med kollektivavtal men det löser långt ifrån allt. Det är inte förbjudet med deltid eller dåliga arbetsschema trots kollektivavtal. Det enda sättet att trygga arbetsvillkoren är bedriva verksamheten i offentlig regi, då kan vi demokratiskt beslut om arbetsvillkoren. Dessutom slipper vi betala vinster till de privata företagen om verksamheten återkommunaliseras. Därför vill vi att motionens ska bifallas.