Vänsterpartiet vill att fler vårdboenden ska drivas i offentlig regi. Det handlar om att demokratisera vården. För att uppnå detta krävs det politisk vilja. Vill vi ha fler privata vinstbolag som ska ta våra skattepengar och ge dålig vård och omsorg? Eller vill vi ha mer offentlig vård? Vänsterpartiet föreslår ett samarbete mellan Skånes kommuner för att driva mer i offentlig regi, övriga partier inklusive Socialdemokraterna, saknar denna politiska vilja.

Det finns ett antal vårdboenden som är specialinriktade, varje kommun kan inte ordna egna boenden med specialiserad inriktning. Detta brukar av vissa utgöra ett argument för att upphandla privata boenden. Vårt förslag är att Skånes alla kommuner tillsammans kan erbjuda alla specialboenden som behövs och att vi därmed slipper att privatisera.

Vi har år efter år i en stigande grad sett hur de privata bolagen plundrar det offentliga på skattepengar genom vinstuttag. Vi har sett i en galopperande takt att privata bolag bedriver oseriös verksamhet, det kan handla om privata vårdcentraler som fakturerar för möten de inte haft och utesluter gamla från vård, det handlar om underbemannade HVB-hem där små barn kan försvinna utan att någon märker det. Detta måste få ett stopp, återkommunalisera vård och omsorg, ett bifall till vår motion hade varit ett steg på vägen.