Det är politiska beslut som ska styra. Vänsterpartiet krävde i en motion att det ska finnas siffror i de kommunala nämndernas budgetar så politikerna kan besluta om hur skattemedel fördelas. Vi är idag glada att kommunfullmäktige höll med oss och att motionen bifölls. Framöver ska vi kunna ta politiska beslut som avgör hur mycket olika verksamheter ska få kosta. Beslutet stärker demokratin.