En detaljplan för Gottorps allé ska antas, vi ställer oss bakom planen utom i en del. Vi tycker planeringen med det som kallas fickparker är bra. Vi ser det av stor vikt att vi spränger in små grönområden i bebyggelsen. Problemet är att det nu anläggs energicentral och parkeringsplatser i dessa grönområden, hela syftet med dessa små parker förfelas med det. Vi föreslår istället att parkeringsplatser och energicentraler ska strykas ur parkerna.