Bostad är en mänsklig rättighet – Men många av de som söker bostad idag har inte råd att flytta in i de nyproducerade hyreslägenheter som byggs i Malmö.

Ett sätt att få ner hyran på nyproducerade lägenheter är en hyressättningsmodell som det kommunala bostadsbolaget ÖrebroBostäder tagit fram. Modellen innebär att nyproducerade lägenheter prissätts precis som vanligt med hänsyn till produktionskostnaderna, men ges en tioårig rabatt som trappas ner från 30%, vilket är möjlig genom det låga ränteläget. 

Detta betyder att fler får möjlighet att hyra en nybyggd lägenhet samtidigt som fastighetsbolaget både är affärsmässigt och tar samhällsansvar. Modellen gör att kostsamma omflyttningar på grund av att hyresgäster inte har råd att bo kvar minskar. En satsning på ökat bostadsbyggande gör tillsamman med denna hyressättningsmodell att nyproducerade lägenheter lättare matchar den efterfrågan på bostäder som finns.

Frågan om hur vi löser bostadsbristen och hur vi kan bygga hyreslägenheter som vanliga människor har råd att bo i är i högsta grad aktuell inte bara nationellt, utan också lokalt i Malmö. Vänsterpartiets förslag att ge en hyresrabatt på upp till 30% är en del av lösningen så att alla kan få en bostad.