Den 17 mars är det kollektivavtalets dag och fackligt aktiva manifesterar över hela landet. Det är viktigt att påminna om att det är bara genom att vi är många som organiserar oss fackligt som vi kan försvara avtalen och de rättigheter som finns i dem. Det finns inte någon lag som garanterar vilken lön vi får, att vi får OB, är försäkrade om vi drabbas av en arbetsskada eller får tjänstepension m m. Dessa saker har vi kämpat för att få igenom i våra avtal och de kan försvinna imorgon om vi inte fortsätter att vara många som är med i facket.

Idag har det tyvärr blivit vanligare att oseriösa företag konkurrerar och vinner upphandlingar genom att inte göra rätt för sig mot sina anställda och teckna kollektivavtal. Många på arbetsmarknaden utnyttjas tyvärr till hemska arbetsvillkor och halva lönen eller mindre av cyniska arbetsgivare. Vi kan aldrig acceptera dumpningen av löner! Vi vet att det bara leder till större och större orättvisa och sänkta löner för oss alla. Idag manifesterar vi för allas rätt att organisera sig fackligt.

Vi kräver att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar på den svenska arbetsmarknaden!

 

Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott