Feminister! Kamrater! 

 

Det är väldigt fint att få samlas tillsammans med er, även om det i år sker med fysisk distans och via skärmar.  Jag heter Emma-Lina Johansson och jag är kommunalråd för Vänsterpartiet Malmö. 

 

8 mars är vår dag. Alla vi som får erfara patriarkatets förtryckande strukturer och alla vi som vill förändra dem. 

 

***

Det senaste året har vi levt i en pandemi som tydliggjort behovet av en stark välfärd, inte minst ur feministiskt perspektiv. 

För oss i Vänsterpartiet handlar det om att bygga ett samhälle för alla.

 

När vi drabbades av pandemin, blev det tydligt var sprickorna i välfärdssystemet finns. 

Äldreomsorgen har sönderprivatiserats och underfinansierats. 

Det är kvinnor som betalar priset: 

som anhörigvårdare, och som lågavlönade vårdarbetare med dåliga arbetsvillkor. 

 

Vi i Vänsterpartiet ställer krav på en rättvis fördelning av ekonomin, jämlikhet är en stor del av vår feministiska kamp.

 

Kvinnor står fortfarande för större delen av det obetalda arbetet, det är vi som drabbas värst av stress och känslan av otillräcklighet i arbetslivet. Därför är kampen för sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inte enbart en generell välfärdsreform utan också ett viktigt steg för ökad jämställdhet.

 

Kvinnors arbete undervärderas fortfarande, en kvinna tjänar fortfarande runt 3 miljoner mindre än män genom sin livstid. Vänsterpartiet arbetar för att Malmö ska ta ansvar för att den kollektiva lönediskrimineringen mellan män och kvinnor, och mellan rasifierad och icke-rasifierad personal försvinner. Lika lön för likvärdigt arbete är vårt mål. 

 

Inom kvinnors arbeten förekommer sämre arbetsvillkor, sexuella trakasserier, otryggare anställningar, sämre karriärmöjligheter och delade turer. Det är stor skillnad på vem som tar ut föräldraledighet och vård av sjukt barn. I Malmö kämpar vi för ett aktivt arbete för en jämställd personalpolitik.

 

***

 

En sönderprivatiserad, nedmonterad välfärd hotar de feministiska landvinningarna, som till exempel en bra förskola och skola för alla, reproduktiv vård och rätten till sin egen kropp. 

 

Det senaste årens nyliberalism och marknadstänk har dragit isär samhället och skapat enorma klyftor på några få decennier. Det är också i det klimatet som brunhögern kunnat växa sig starkare, med enkla lösningar – och ett vi och ett dom. 

 

Bara under det senaste året har vi sett högernationalistiska och ultrakonservativa tendenser utöva sin makt, både här och runt om i hela världen. 

 

Hat och hot, ofta via internet och ofta av sexualiserad art, gör att många kvinnor och hbtqia+personer inte vågar säga sin mening eller backar från debatten. 

 

I Polen är aborträtten i princip avskaffad och “hbtq-fria” zoner har införts. 

 

I USA stormar beväpnade män i djurhudar demokratins högborg på jakt efter oliktänkande. 

 

I Palestina fortsätter ojämlikheten gro, tydligt nu senast i tillgång på vaccin och vård, vilket drabbar kvinnor och barn hårdast. 

 

På Medelhavet dör fortfarande människor på flykt varje dag.

 

Den rasistiska rörelsen bygger på och upprätthåller manlig överordning och är ett direkt hot mot kvinnors rättigheter. Kampen mot rasism och högerextremism hör därför nära samman med den feministiska kampen som alltid måste vara solidarisk. För oss i Vänsterpartiet handlar det om makt. 

 

Vi kan inte skilja den feministiska kampen från klasskampen. 

Det handlar om makt över sin ekonomi, sitt arbete, sin fritid. 

 

Vi kan inte skilja den från hbtqia+kampen. 

Det handlar om makt över sin egen kropp, sin sexualitet. 

 

Vi kan inte skilja den feministiska kampen från den antirasistiska. 

Det handlar om makt över sitt eget liv. 

 

***

 

Feminister, kamrater! 

Nästa år kommer vi förhoppningsvis ses på gator och torg igen. 

Vi kommer demonstrera på 8 mars till sambatakter och slagord. Då med vetskapen om att det bara är några få månader kvar till nästa val. 

 

Men vet ni vad, vi kan inte vänta med att göra något – vi måste börja redan nu. 

 

Låt oss se till att de kommande ett och ett halvt åren handlar om att återta makten. 

 

Makten över våra liv, vår gemensamma välfärd, vårt Malmö.

 

För en solidarisk framtid, för en feministisk framtid måste makten åter bli vår. Tack.