Den 19 juni 2019 skrev jag en enkel fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S) som inleddes med orden “I veckan har rapporter kommit om att socialsekreterare i Malmö Stad känner stor oro för de nya riktlinjer förvaltningens chefer tagit fram gällande beviljande av bistånd för boende.”. 

Jag efterfrågade att riktlinjerna skulle behandlas politiskt, eftersom vi – alldeles oavsett vad rättspraxis säger – har möjlighet att fatta beslut om vilka regler som ska gälla i den förvaltning nämnden styr över. Sedat Arifs svar blev då att det “inte finns några nya riktlinjer att behandla” och därmed var saken avgjord. 

På de drygt ett och ett halvt år som gått sedan dess har mycket hänt. Skåne Stadsmission har varnat för konsekvenserna av riktlinjerna för barnfamiljer redan i höstas, men Arif (S) svarade då att “Det gjordes en barnkonsekvensanalys direkt efter praxisförändringen och det visade inte att det skulle ha lett till att barn eller barnfamiljer hamnat på gatan.”. Förutom det anmärkningsvärda i att göra barnkonsekvensanalys efter det att man fattar beslut verkar själva analysen inte heller vara korrekt. 

I veckan som gått har fackförbundet Akademikerna SSR i Malmö Stad lämnat in hårresande vittnesmål om just konsekvenserna för både barn och vuxna från medarbetare i alla olika delar av arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamheter. Deras oro var befogad. Dagen efter följde Skåne Stadsmission upp med ytterligare vittnesmål gällande detsamma. Förvaltningsdirektören och ordförande i nämnden fanns inte tillgänglig för frågor från media och vi har därför väldigt liten kännedom om vad de egentligen tänker och tycker i frågan. Vänsterpartiet står fast vid att frågan borde behandlas politiskt av nämnden och jag undrar därför, mot bakgrund av den nya information som kommit nämnden och allmänheten till känna, om kommunalrådet Sedat Arif, tillika arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande 

  • Tänker du verka för att ovan beskrivna riktlinjer behandlas politiskt i nämnden?