Årsmötet 2021 blev ett historiskt medlemsmöte som genomfördes helt digitalt!

Det var ett fint möte där vi fick se våra medlemmar dyka upp i ett fint litet rutnät på skärmen. Vi hade viktiga diskussioner, valde fina partivänner och vi fattade viktiga beslut.

Vi välkomnar vår nya ordförde, vår nya styrelse och vår nya valberedning för året 2021.

Som ordförande valde vi:  

Maria Dexborg

Som ordinarie ledamöter till Vänsterpartiet Malmös styrelse valde vi:

Mats Billberg Johansson

Agnes Callewaert

Linn Fristedt

Sabrin Högelius

Beatrice Klein

Banesa Martinez

Joel Nordström

Truls Persson

Tobias Petersson

Hanna Thomé

Som suppleanter till Vänsterpartiet Malmö valde vi:

Marek Lakatos

Veronica Grönlund

Roland Svensson

Som ordinarie ledamöter till valberedningen valde vi:

Amalia Bartholdsson

Gunilla Ryd

Hanna Gedin

Hodan Omar

Kalle Eriksson

Lisa Claesson

Patricia Olsson Escalante

Patrik Munthe

Shifte Mosalli

Som sammankallande i valberedning valde vi:

Hodan Omar

Du hittar mer information om samtliga ledamöter under fliken våra förtroendevalda.

Sidan kommer att uppdateras löpande.