Många politiker har talat sig varma för trygghetsboende, en boendeform där äldre som känner sig otrygga eller ensamma kan finna ny social gemenskap. Trots detta har Malmö bara tre trygghetsboenden. För två av dessa krävs det en hög pension för att få flytta in. Majoriteten pensionärer är alltså inte välkomna här.

Lågavlönade, ensamhushåll och kvinnor har liten chans att flytta till ett trygghetsboende när behov uppstår. För det enda kommunala trygghetsboendet, Havsuttern, som har lägre hyror, är kön istället flera år. Trots att trygghetsboendet inte ens nämns på kommunens hemsida är det många som vill flytta dit. 

Har man en låg eller normal pension och har blivit socialt isolerad så finns ingen möjlighet att flytta från lägenheten eller huset där man känner sig isolerad. Motionen om att införa biståndsbedömt trygghetsboende kan ändra på det. Och det är förvånande att det nu verkar vara så få partier som är beredda att göra något åt problemet.

Genom att erbjuda biståndsbedömt trygghetsboende skulle det bli ekonomiskt möjligt för äldre med låg till medelhög pension att flytta till ett trygghetsboende och kunna betala hyran. Förslaget gör det ekonomiskt möjligt för dem med idag har en billig lägenhet, eller hus, att flytta när det egna hemmet inte längre känns tryggt.

13% av Malmös äldre är intresserade av trygghetsboende. Ytterligare 5% är mycket intresserade. Tillsammans 18%. Det finns alltså ett stort behov!  De flesta äldre vill bo kvar i sitt område. Det är därför viktigt att trygghetsboende finns runt om i stan, särskilt i områden med många äldre med lägre pensioner.

Äldre har olika behov av boende. Särskilt boende kan inte ställs mot biståndsbedömt trygghetsboende som gjorts i tjänsteskrivelsen. Det är viktigt att det finns resurser att möta alla behov av äldreboende i Malmö, även boende för dem med lägre pensioner. Trygghetsboende för äldre är en viktig del i detta.

Vänsterpartiet yrka bifall till motionen att införa biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö.