Arriva som driver Pågatågen i Region Skåne hotar att säga upp SEKO:s huvudskyddsombud Ola Brunnström. De styrande i Region Skåne måste nu ta sitt ansvar. De borde upplysa Arriva om att rätten att organisera sig fackligt är en av demokratins grunder som Arriva och alla andra arbetsgivare är skyldiga respektera. Det är för sorgligt att våra skattepengar går till ett företag som satt i system att dumpa löner och nu till och med hotar en facklig företrädare!  Det kan ju aldrig vara acceptabelt. All solidaritet med Ola och de anställda på Pågatågen!
Låt er inte tystas!
Patrik Strand, aktiv i Kommunal och Vänsterpartiet Malmös facklig utskott
Ulf Wendel, aktiv i Kommunal och Vänsterpartiet Malmös facklig utskott
Kalle Eriksson, aktiv i Kommunal och Vänsterpartiet Malmös facklig utskott
Linda Svensson, aktiv i Transport och Vänsterpartiet Malmös facklig utskott
Ulrika Williamsson, aktiv i GS facket och Vänsterpartiet Malmös facklig utskott
Susanne Björkenheim,  fd aktiv Journalistförbundet och aktiv i Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott
Anton Flink, fd aktiv i Transport och aktiv i Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott