Moderaterna vill kommersialisera ytterligare ett område i Malmö. De vill i en motion att det ska sättas upp reklam i Citytunneln. Vi i Vänsterpartiet vill istället se fler reklamfria platser. Vi behöver kommersiella friutrymmen inte mer förfulande i vår gemensamma stadsmiljö.

Reklamen är förutom fult, ett hot mot det hållbara samhället. Ni vill väl göra som Ulf Peder Olrog diktade: allt kan säljas med mördande reklam, köp konserverad gröt. Reklamen vill att vi ökar konsumtionen av skräpvaror, det hotar hela vår planets överlevnad. Vi behöver konsumera mindre och mer hållbart för klimatets skull. Vi behöver inte reklam som ska lura oss att köpa saker vi inte behöver. Reklam betalar vi konsumenter när vi köper varorna som finns på reklamen så det är inte någon inkomst för oss Malmöbor om vi ser det totala.

Vårt marknadsanpassade samhälle måste ställa om för att bli mer hållbart. Vi måste se andra värden i livet, till exempel konst i det offentliga. Just Citytunneln är ett sådant bra exempel, där det istället för reklam finns konstverk. Det borde vara så på mycket fler platser i staden. Vi vill se icke kommersiella frirum istället för mer reklam. Att moderater ser konsumtion som meningen med livet är inte så konstigt, men vi vill motsatsen. Vi ser hellre mer konst än mer reklam i stadsmiljön.