Här är en motion från SD, med stöd av M, som vill ha billigare parkering i Malmö. Ett förslag som är helt tondövt för den klimatkris vi står inför. Motionen har två fel, minst.

För det första behöver vi inte köra mer bil utan mindre för att minska vår klimatpåverkan. Vi måste bygga en stad för behoven, det vill säga hur vi ska kunna minska vår negativa klimatpåverkan. Vi måste kunna leva utan bil, eller i alla fall kunna leva med ett så litet bilanvändande som möjligt.

För det andra, varför ska alla Malmöbor som inte äger bil subventionera bilparkering? Varför ska bilägare gratis eller enormt subventionerat använda vår gemensamt ägda mark? Vilka fler ska få gratis använda vår mark? Det är väl varje bilägares skyldighet att betala sina egna kostnader. Vill du ställa din bil i ett garage eller på vår gemensamma mark ska du betala hyra för det, alltså parkeringsavgift.

Vi i Vänsterpartiet tycker helt annorlunda än motionen, vi vill istället att det verkligen ska tas ut parkeringsavgift på all kommunal mark. Inte heller villaägare i utkanten ska få gratis gatuparkering. Det är rättvisa, både ekonomisk och klimaträttvisa.