Vi skulle ha debatterat den här motionen på kommunfullmäktigemötet redan den 10 december. Den 10 december är den internationella dagen för mänskliga rättigheter. En utmärkt dag att ta ett reellt, systematiskt kliv mot ett Malmö fritt från afrofobi. En utmärkt dag att bifalla Vänsterpartiets motion om att inrätta ett afrosvenskt informations- och kunskapscenter. Men det är även dagens datum!

Redan under förra mandatperioden gjordes en gedigen utredning om hur afrofobin såg ut i Malmö och att inrätta ett center var förankrat både i dess slutsats och bland afrosvenska föreningar. Det rådde dessutom stor politisk enighet kring att det skulle införas – därför kan vi inte låta bli att undra vad som hände? 

Malmös arbete låg i framkant och många var intresserade. FN:s grupp mot rasdiskriminering besökte Malmö och framhöll vårt arbete i sin rapport som ett positivt exempel. 

Kultur- och demokratiministern var här, ordförande för riksorganisationen Afrosvenskarnas forum för rättvisa framhöll Malmö som huvudstaden mot afrofobi, UNESCO LUCS tog upp arbetet som en av sina pilotverksamheter, DO var intresserade av samarbete. Sen blev det tyst. 

Underlaget till dagens beslut är under all kritik. Styret har ju de facto inte genomfört några systematiska insatser för att motverka afrofobi i vår stad. Att då anse motionen besvarad är ett skämt – det finns ingen kunskapsbärande institution mot afrofobi i Malmö stad. Att läsa Bilaga 1 till ärendet gör att man inte vet om man ska gråta eller skratta. Det är alltså en sökning gjord i Komin – Malmö stads interna system – som visar på fyra träffar. Den första träffen handlar om grundskoleförvaltningens samarbete med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) – det vill säga inte afrofobi. Den andra är en länk där det enda som uppkommer är “Sidan kunde inte hittas!” men som påstås gå till grundskolans budget 2020. Den tredje är en länk till Malmö stads budget för 2019 och den fjärde är ytterligare en felsida, men som påstås vara en instruktion för kommunalråd. Pinsamt skulle jag kalla det. 

Vi vill fortfarande se ett center som dels kan ge individuellt stöd, men också utbilda majoritetssamhället i afrofobi. Det skulle förändra på riktigt. När vi nu behandlar ärendet idag finns det en blocköverskridande överenskommelse om att det här är en bra idé, Miljöpartister, moderater och centerpartister har alla sagt ja i kommunstyrelsen. Nu hänger det på er sossar och liberaler. Är ni beredda att stå upp för det som civilsamhället efterfrågat i flera år?

Rasism handlar om makt. Ska rasismen brytas måste de utsatta själva sätta agendan och få möjlighet att höras, organisera sig och förändra.  Jag yrkar bifall till motionen – inrätta ett afrosvenskt informations- och kunskapscenter.