När hela Skolsverige debatterar vinster i skolan och skolsegregation vill Miljöpartiet i Malmö lägga kommunala skattepengar på att hjälpa riskkapitalisterna att etablera nya skolor i staden.

Hela Skolsverige, från oss som hela tiden varit mot den marknadsanpassade skolan till ångerfulla miljöpartister och hör och häpna liberaler på riksplanet, finns en samsyn att det svenska skolsystemet har gått över ända. Den helt extrema marknadsanpassningen som finns i det svenska skolsystemet finns inte i något annat land. Vi är det enda land som tillåter att privata skolor får ta ut obegränsat med vinst från offentligt finansierade skolor och vi är även unika när det gäller att privata skolor får samma elevpeng som de offentliga.

I den nationella debatt som tagit fart i Sverige under hösten presenteras undersökningar och forskningsresultat som visar att marknadsanpassningen av skolan har gett en ökad skolsegregation, en större skillnad mellan de enskilda skolorna än tidigare. Det finns knappt en enda debattör som seriöst tycker detta är bra. I det läget går de malmöitiska miljöpartisterna fram med en motion som vill stärka marknadsskolan. De gör det med stöd av högerpartierna, Centern, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

I den miljöpartistiska motionen talas naivt om kooperativ och små skolor, det är inte sådan som idag startar skolor. Idag ägs och drivs de privata skolorna av riskkapitalbolag vars enda syfte är att tjäna pengar. Ett aktiebolags främsta mål är att ge aktieägarna så hög avkastning på sina investeringar som möjligt, inte att bygga en jämlik och bra skola. Det är utvecklingen mot fler privata vinstdrivna skolor som nu Miljöpartiet med stöd av högern i Malmö vill förstärka, inte bygga en skola för alla barns bästa. Hur ett parti som Miljöpartiet kan vara så tondöv för den aktuella debatten är bedövande.

Vi kommer att rösta för att denna motion avslås!