Under våren 2020 genomförde tankesmedjan Stiftelsen tryggare Sverige en kartläggning av kommunernas brottsförebyggande arbete, med särskilt fokus på just användandet av ordningsvakter för att medverka till att upprätthålla ordningen i det offentliga rummet. Sammanfattningsvis visar resultaten att det har skett en maktförskjutning där polisens våldsmonopol i allt större utsträckning överlåts åt privata vinstdrivande företag.

Vi i Vänsterpartiet är bestörta över en socialdemokrati som inte bara låter vinstdrivna företag fortsätta sno skattebetalarnas pengar i välfärden i stort, utan dessutom aktivt inför dem i Malmö. En privatisering av våldsmonopolet på våra gator. För vaddå? För att ert samarbetsparti – som skulle åka ur riksdagen om det vore val idag – säger det? Det kan ju i alla fall inte vara för att forskningen pekar på hur trygghetsskapande det är, för den visar med all önskvärd tydlighet på motsatsen. 

I Folkets Husbys trygghetsundersökning 2020 ställer sig 74,0 procent kritiska till påståendet ”Jag har förtroende för ordningsvakter och väktares arbete i mitt bostadsområde”. 48,3 procent uppger att påståendet inte stämmer alls.  21,0 procent av respondenterna med bakgrund i Norden uppger att ordningsvakt eller väktare har utsatt dem för kränkande behandling eller använt oproportionerligt våld vid något tillfälle. Ju mörkare din hy blir och ju längre bort ditt ursprung är ifrån, desto fler har upplevt detsamma. 46,2 procent av respondenterna med bakgrund i Afrika söder om Sahara uppger att ordningsvakt eller väktare utsatt dem för kränkande behandling eller använt oproportionerligt våld vid något tillfälle. 

Som Stiftelsen Tryggare Sverige påpekar har ordningsvakter endast två veckors utbildning, att jämföra med 130 veckors högskoleutbildning för poliser. På bara tio arbetsdagar ska alltså personer, som i vissa fall helt saknar förkunskaper, lära sig ett yrke där de har långt­gående befogenheter att frihetsberöva människor och bruka våld om så krävs. Ett yrke där de också ställs inför svåra situationer med våldsamma, psykiskt sjuka och påverkade personer. Stiftelsen påpekat att ordningsvakter har blivit en ”quickfix” för att försöka komma till rätta med de problem som finns i kommunerna. I bästa fall är det ett tecken på desperation eller okunskap, i värsta fall handlar det om signalpolitik där politiker vill visa handlingskraft.

Oavsett vilket är det beklämmande att se. Vänsterpartiet anser, i likhet med polisen, de som jobbar i välfärden, och en stor mängd forskare på området, att förtroende, tillit och trygghet liksom brottsförebyggande arbete framför allt skapas genom skolor som får de resurser de behöver för att varje unge ska bli sedd och stöttad av stabila vuxna för att kunna lära för livet. Genom fältarbetare som skapar relationer. Genom ett jämlikt samhälle. Resurser ska läggas på förskolor, socialtjänst, kulturliv – på allt det som i grunden stärker individer och i förlängningen samhället, inte på kommunala ordningsvakter. Fler batonger skapar inte trygghet.

Jag yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till förmån för vår reservation i kommunstyrelsen.