Moderaternas förslag att införa äldreomsorgspeng kan låta vackert. Men innebär att äldre själva ska ansvara för att få god vård och omsorg.

Äldres behov sätts inte främst. För privata bolag måste behovet av vinst till aktieägarna alltid går före äldres behov av vård och omsorg. Behovet av goda arbetsförhållande för personalen kommer därtill i sista hand. 

Vänsterpartiet står fast vid att äldreomsorgen och all välfärd skall drivas utan vinstintresse.

Äldreomsorg i privat regi har lägre personaltäthet, mindre utbildad personal och fler timanställda. Detta ger lägre kvalité. Pengar som kunde ha gett bättre kvalité plockas istället ut i vinst.

I Corona tider har vi sett att god bemanning, fast anställd personal och utbildad personal är mycket viktigt för att kunna hålla hög kvalité inom äldreomsorgen. Privat äldreomsorg står tyvärr för motsatsen.

Äldreomsorg i privat regi ger också sämre arbetsförhållanden för personalen. Lägre personaltäthet, mer deltid och fler timanställningar, mindre utbildning och fortbildning, samt lägre löner. När vinst tas ut blir det inga förbättrade arbetsvillkor, de försämras istället.

För att få en bra vård och omsorg för äldre, med goda arbetsförhållanden för personalen, krävs att äldreomsorgen får de resurser som behövs. Inte att äldreomsorgen privatiseras.

Moderaternas förslag skulle inte leda till bättre vård och omsorg, utan bara till vinstuttag i bolagen och till en sämre kvalité i äldreomsorgen.

Vänsterpartiet yrkar avslag till att införa äldreomsorgspeng i Malmö