I Sydsvenskan kan vi läsa att Sara Wettergren (L) menar att nedskärningarna om 41,5 miljoner i grundskolan inte kommer att märkas i klassrummen. Hon säger också att de inte underfinansierar budgeten, detta trots att grundskoleförvaltningens egna tjänstepersoner pekar på att det faktiskt är problem med resurserna. De skriver så här i sin nämndsdbudget: …trots att Malmö stad har den högsta andelen barn som växer upp i fattigdom, tilldelas Malmös skolor inte en högre elevpeng än riksgenomsnittet. Samtidigt fortsätter andelen elever med kompensatoriska behov att öka i Malmös skolor. 

Malmö är en stad som präglas av barnfattigdom och stor hemlöshet bland barn och unga. Att påstå att det inte är ett problem att skolorna knappast kommer klara sitt kompensatoriska uppdrag kan bara komma ur en liberals mun. För oss i Vänsterpartiet är det en självklarhet att satsa på våra barn och unga, enbart så kommer vi kunna lösa stadens problem med otrygghet, kriminalitet och arbetslöshet. Vi i Vänsterpartiet försöker inte lösa problemen för sent med quickfixes som ordningsvakter istället för socialarbetare. Vi ser till att alla ungar, även de i förskoleklass får modersmålsundervisning och vi lägger inte ner utvecklingsavdelningen och pedagogisk inspiration – avdelningarna ni så ofta skryter om är de som fixar det antirasistiska arbetet i staden. 

Vem tror ni att ni lurar? Som att 41,5 miljoner inte gör skillnad för Siri, Nour och Frans? Som att det inte gör skillnad för våra barn om de får möjlighet att utveckla kritiskt tänkande, stöta och blöta åsikter och tankar, se en skola som förändras till det bättre och chans att möta andra elever från hela världen, från alla samhällsklasser? Som att inte lärare behöver kompetensutveckling, en god arbetsmiljö och pedagogisk inspiration? Som att vi inte behöver arbeta systematiskt med antirasism i vår stad? 

Nej Liberaler. Oss lurar ni inte. Vi i Vänsterpartiet satsar på skolan. Vi tar på riktigt ansvar för att varenda unge ska få möjlighet att växa upp och bli vad de vill. Vi ger på riktigt varje barn valfrihet, det är mer än vad man kan säga om er.