Vänsterpartiet Malmö ska välja en ledamot i förskolenämnden. Valberedningen tar nu emot nomineringar till uppdraget.

För att nominera mailar du namn på den du nominerar (det kan vara dig själv) och gärna en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se.  Ange om den nominerade är tillfrågad eller ej.

Förhandsnomineringsstopp är den 2 januari 2021 vilket innebär att valberedningen vill ha din nominering innan dess. Valet kommer att förrättas på ett medlemsmöte efter årsskiftet.

Om du har frågor om vad uppdragen innebär eller hur valprocessen går till är du välkommen att kontakta valberedningen på valberedningmalmo@vansterpartiet.se som hjälper dig att få svar på dina funderingar.

Lite om Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för Malmö kommuns utbildning inom skolformen förskola, pedagogisk omsorg med inriktning mot barn i åldrarna 1-5 år, samt öppen förskola. Därtill ansvarar förskolenämnden för godkännande av, och tillsyn av fristående förskola samt beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år.I Förskolenämnden har Vänsterpartiet i dagsläget en ordinarie ledamot och en ersättare.

Mer om vad det innebär att sitta i en nämnd för Vänsterpartiet:

Nämnderna har flera uppgifter och bland annat så beslutar de i frågor som rör den egna förvaltningen, beslutar i frågor som rör nämnden enligt lag eller annan författning, hanterar ärenden kommunfullmäktige har delegerat till nämnden och bereder kommunfullmäktiges ärenden.

Som Vänsterpartist i en nämnd är det vårt gemensamt fattade politik som du ska följa och driva. Du har ett ansvar att vara uppdaterad på vår politik och utifrån det är det din uppgift att granska handlingar och föreslå bra beslut eller förändringar i föreslagna beslutsunderlag.

Nämndsmötena sker ungefär en gång i månaden. Förutom det tillkommer tid för förberedelser inför mötena och du förväntas också delta på Vänsterpartiet Malmös stora fullmäktigemöte där alla med uppdrag i kommunen träffas.