Det var en ovanligt liten skara som hade samlats, på grund av att coronapandemin tagit fart igen, för styrelsemötet den 22 oktober i Vänsterns hus. Sju styrelseledamöter, samt en representant från arbetslaget, innebar dock att beslut kunde fattas.

Efter genomgång av beslutsuppföljning och mötesformalia var kvällens första punkt Inför årsmötet. Årsmötet är partiföreningens högst beslutande organ och hålls vanligtvis sista helgen i januari. 2021 ska årsmötet hållas lördagen den 30 januari. En ansvarsgrupp valdes som ska förbereda allt praktiskt inför årsmötet utifrån coronaläget. Gruppen ska lägga fram ett förslag till beslut till styrelsemötet den 29 november. Styrelsen godkände en preliminär riktbudget på 20 000 kronor. Ansvarsgruppen består av Linn Fristedt, Mikael Sörling, Nina Jakku, Anfal Mahdi och Anders Andersson.

Styrelsemötet fortsatte sedan med kvällens längsta punkt som handlade om arbetet med verksamhetsplanen 2021. En dryg timme viktes åt diskussioner kring ämnet vilket resulterade i många yrkanden. Bland annat så beslutades att utse en redaktionsgrupp till verksamhetsplanen 2021. Joel Nordström, Linn Fristedt och Mats Billberg Johansson valdes. Redaktionsgruppen ska lägga fram ett slutgiltigt utkast till den 24 november som sedan ska textbehandlas på styrelsemötet den 29 november. Andra yrkanden som bland annat bifölls angående verksamhetsplanen 2021 är att skriva in att styrelsen ska tillsätta en valledning under våren 2021, att vi ska driva kampanjer med lokala föreningar, att lyfta den palestinska frågan i politiska debatter, att mobilisera tidigt och bygga relationer med människor som lever i ”utanförskap” i staden, att inkludera en vision 2023, att slå fast att vi ska följa den nya internfeministiska och antirasistiska strategin, att arbetet med samordningen mot informella maktstrukturer (SIM) skall fortsätta och prioriteras i styrelsearbetet, att ha ett fokusområde på hur internationell solidaritet kan stärkas i partiföreningen, att planera minst en organisatörsutbildning under året.

Det är förvisso november nu och våren känns avlägsen. Men viss vårkänsla kunde styrelsemötet bjuda på när V Malmös representanter till arrangemangskommittén för 1 maj valdes. Maria Dexborg, Alicia Smedberg, Richard Olsson och Laura Björck ska tillsammans med Ung Vänsters representanter planera för 1 maj 2021. Styrelsen uppdrog åt kommittén att involvera fackliga utskottet.

Och innan det var dags att avrunda kvällens styrelsemöte stod ett fyllnadsval till 8 mars-kommittén på dagordningen. Underlaget yrkade på Veronica Grönlund, vilket bifölls  Nästa möte äger rum den 12 november, och därefter väntar en heldag den 29 november.

Den här rapporten är skriven av Mikael Sörling. Om du vill komma i kontakt med styrelsen är du som alltid välkommen att mejla malmo@vansterpartiet.se!