Då står vi här igen med en delårsrapport och åter igen är det enda målet som kommer att uppnås under året det ekonomiska. Alla övriga politiskt satta mål förväntas inte uppnås under året.

Utvecklingen av målresultaten går åt rätt håll men varför har inget gjorts för att få fart på måluppfyllelsen? Det är ett stort svargetstecken från styret. Att det ekonomiska målet uppnås beror på yttre faktorer så inte heller där visar styret handlingskraft.

Vi vill dock ge styret ett positivt omdöme när det gäller förslagen idag att dela ut stöd till Malmös föreningsliv och civilsamhället. Det stödjer vi. Det är rätt och riktigt att använda prognostiserade överskott till den typen av insatser.

Vi ser dock med oro på den långsiktiga utvecklingen av välfärden i Malmö. Målet med den kommunala ekonomin är inte att samla i ladorna, utan att se till att leverera välfärd och miljö- och klimatlösningar.

Vi kan läsa i delårsrapporten att det inte går åt rätt håll när det gäller barn och ungas utveckling, klyftorna ökar i vår stad. Vi ser att orosanmälningarna ökar kraftigt, vi ser att barngrupperna inte minskar i förskolan, att färre barn deltar i fritidsaktiviteter.

Skolkommunalrådet är ute i media och kommenterar skolornas ekonomi med att vi i oppositionen skrev ”vargen kommer” i onödan. Nej det gjorde vi inte. Vi såg nedskärningarna inom skolan. Vi agerade både nationellt genom att köra över regeringen och tillförde mer pengar till kommunerna, som lokalt för att köra över styret här. Utan de pengarna hade skolornas situation sett ännu sämre ut. Att det sedan dök upp en pandemi som gav Malmös skolor mer statligt stöd kan inte dölja det faktum att er politiska vilja var att skära ner skolbudgeten.

När vi nu går mot en ny budget för 2021 så måste vi verkligen satsa på barn och unga. Tyvärr lyser den satsningen i styrets nu presenterade budgetförslag, istället planeras för nya nedskärningar. Det är orimligt och vi kommer att arbeta för att stoppa dessa.