Söndagen den 30 augusti hade vi heldagsmöte på Kvarnby folkhögskolas lokaler i Gullvik/Nydala. Det var gott om plats och trevligt att få lite miljöombyte. Det var det första mötet där vi också hade separatistiska förmöten, något som SIM (samordnare mot informella maktstrukturer) hade förberett. Så i början av mötet samlades kvinnor för sig och män för sig och diskuterade hur det känns att sitta i styrelsen och hur det internfeministiska arbetet fungerar och hur det kan förbättras.

Först ut på dagordningen var utvärdering av medlemsmötet. Vi gick igenom vad som gått bra under det digitala medlemsmötet, där vi också valde en ny föreningssekreterare, och vad som gått mindre bra. Vi märker att det finns svårigheter att anpassa vår verksamhet till det rådande läget med corona och diskuterade även den kritik som kom upp under mötet.

Vi gick vidare till att diskutera gruppers uppdrag och mandat som samordningsgruppen hade fått ansvar för att ta fram en plan och konkretisering för. Frågor som vi tog upp var bland annat vad grupperna styr över, hur kommunikationen mellan grupper och utskott kan fungera och hur kommunikation med styrelsen och andra medlemmar fungerar i grupper och utskott.

Diskussionen kom in på hur utskotten har kontakt med parlamentarikerna, och hur och när parlamentarikerna har kontakt med utskotten. Vad förväntas av grupper/utskott, vad har de rätt till?

Styrelsen bestämde efter lång diskussion ett antal riktlinjer för samordningsgruppen för att utarbeta en guide för utskott och grupper.

Näst ut stod organisatorisk strategi på dagordningen och vi fick besök av Ilja Koren från medlemsgruppen på denna punkten. Han tillsammans med Joel från samordningsgruppen och Miranda från studieutskottet inledde med att presentera sina grupper och berätta mer om hur arbetet har gått hittills och vad som sker just nu. Medlemsgruppen fokus är medlemsresan, få in nya medlemmar i verksamhet och få igång ett systematiskt ringningsarbete. Studieutskottet haft en lugnare period under våren och har nu lagt en plan för studier under hösten. Studieutskottet är beroende av medlemsgruppens arbete och vice versa. Studieutskottet jobbar också med att få in fler medlemmar till utskottet. Samordningsgruppen är i en fas av att kartlägga behov och ordna stöttande insatser för grupper och utskott som behöver det. Gruppen arbetar också tätt tillsammans med temagruppen för att få ett enhetligt tema under hösten.

De tre inledarna fick igång styrelsen i en givande diskussion om hur vi ser på medlemmars aktivitet och frågeställningar som kom upp var till exempel: Hur ser vi till att folk som börjat bli aktiva fortsätter att vara det? Vad behöver vi göra för att våra medlemmar ska kunna vara aktiva på sina/olika villkor? Hur ser vi till att vi får in fler i grupperna? Vi pratade om att det är viktigt att få in ett långsiktigt perspektiv kring vilka som sitter i grupper, t ex styrelseledamöter som sätter sig i grupper under tiden i styrelsen, sitter de kvar sen? Ofta gör inte folk det och det medför att flera grupper byts ut helt eller delvis vid varje verksamhetsår. Vi behöver bygga organisatörer för att komma från problemet med kontinuitet. Den här typen av diskussioner i lite lösare former än normalt under våra väldigt formella styrelsemöten kändes givande och behövligt.

Efter en lång diskussion med massa idéer och en hastig lunchbaguette fortsatte vi mötet med de sista punkterna kvar. Mats gick igenom hur det går på Poeten på hörnet just nu. I våras var det hög aktivitet och både partiföreningen och andra organisationer hade mycket verksamhet i lokalerna. Sedan corona-tiden började har det i princip stått tomt. Utöver rapport om läget hade vi en diskussion om hur Poeten ska fortsätta drivas, vilka mandat Poeten på hörnet-gruppen har och hur beslutsgångarna ska gå. Vi insåg också att de inkomster vi budgeterat för lokalen i form av hyra inte kommer att uppnås. Detta är något som vi enbart kan se har med corona-läget att göra.

Tidningen Vänstern i Malmö var nästa föremål för diskussion och beslutsfattande. Busi inledde med en rapport om hur Vänstern i Malmö fungerar nu och hur den har fungerat tidigare. Vi gick igenom en rapport om kostnader från Zetkin foundation, som fram tills nu har varit de vi köpt in produktionen av tidningen av. Efter en debatt om hur vi på bästa sätt använder våra resurser och i slutändan får ut den bästa versionen av tidningen beslutades att vi kommer återta produktionen av Vänstern i Malmö i egen regi. Arbetet med tidningen kommer att fortsätta från Vänsterns hus och Busi kommer att vara den som är ansvarig från arbetslaget.

Tyvärr hade vi nu hamnat så pass mycket back i tidsplanen för mötet så vi behövde bordlägga den sista punkten som handlade om implementeringen av nya arbetsbeskrivningar för de anställda när den nya tjänsten tillsätts. Ett underlag om hur långt i processen vi kommit hade skickats ut till styrelsen tidigare. Detta arbete fortsätter dock genom den ansvarige gruppen och arbetsutskottet.

Sent på eftermiddagen lämnade vi Kvarnbys lokaler och styrelsemötet för denna gång.

Rapporten är skriven av Linn Fristedt. Om du vill komma i kontakt med Vänsterpartiet Malmös styrelse är du som alltid välkommen att maila malmo@vansterpartiet.se.