Den 17 september var vi tillbaka på Vänsterns hus för ett “vanligt” kvällsmöte efter heldagsmötet drygt två veckor tidigare.

Styrelsemötet inleddes med en särskilt ordentlig genomgång av vår gemensamma beslutsuppföljning, där vi hade möjlighet att omdelegera uppgifter och stötta varandra i vår arbetsbelastning.

Därefter fick vi en ekonomisk rapport, och generellt ser allt “bra” ut, bland annat eftersom mycket av den verksamhet som kostar pengar blivit inställd under våren p.g.a. Corona.

Styrelsen fick ta del av en utvärdering av den organisatörsutbildning som genomförts i samarbete med Kvarnby Folkhögskola under våren, där ca 25 deltagare från flera delar av Skåne studerat främst olika ideologiska och teoretiska aspekter av organisering. Mycket av det planerade praktiska arbetet hade varit svårt att genomföra p.g.a. Corona, men deltagarna var enligt utvärderingen ändå nöjda. Styrelsen blev också informerade om att Kvarnby Folkhögskola och Centrum för Marxistiska Samhällsstudier planerar ett liknande kurspaket i vår, och vi beslutade därför att inte genomföra någon liknande utbildning själva utan istället uppmuntra distriktet att samarbeta med CMS och Kvarnby kring detta. Våra egna organisatörsstudier återgår istället till den form de hade 2019 och tidigare omkring 2015-2016, med ett kortare studiecirkelsformat med fokus på praktiskt organisatoriskt “hantverk” och praktiserande av denna kunskap inom partiföreningen.

Styrelsen förrättade ett antal interna val. Dels valdes nytt AU för perioden oktober-januari bestående av Maria Dexborg, Maria Pihel, Mats Billberg Johansson, Nina Jakku och Richard Olsson. Då Minna Skans och Yomn Kadoura tyvärr lämnat styrelsen under den senaste tiden behövdes även viss överlämning ske på det här mötet. Nina Jakku valdes till ny vice ordförande!

Vår riksdagsledamot Momodou Jallow besökte mötet och rapporterade från riksdagsarbetet, med efterföljande frågor och diskussion.

Slutligen fortsatte diskussionen från förra styrelsemötet angående det medlemsmöte som genomfördes digitalt i augusti och som valde ny föreningssekreterare. På grund av tekniska problem och begränsningar drog medlemsmötet ut på tiden, men vi konstaterade trots detta att det var ovanligt många som deltog (drygt 60 personer) och att valet gått demokratiskt korrekt till. Personer som hade svårt att använda teknik hade möjlighet att sitta i corona-anpassade lokaler på Poeten på hörnet där hjälp med tekniken erbjöds, och detta utnyttjades av några. Vi diskuterade ändå de problem som uppstått, både gällande tekniken och stämningen som stundtals varit väldigt hård. Medlemsmötesgruppen fick i uppgift att sammanställa lärdomar från mötet för att kommande helt eller delvis digitala medlemsmöten ska kunna bli ännu bättre.

Nästa möte äger rum den 5 oktober, och därefter redan den 10-11 oktober då styrelsen och arbetslaget har ett gemensamt internat.

Den här rapporten är skriven av Richard Olsson. Om du vill komma i kontakt med styrelsen är du som alltid välkommen att maila malmo@vansterpartiet.se!