Solidaritet och bostadspolitik

Vänsterpartiet Malmös bostadspolitiska utskott har 5 träffar i höst där fokuset är solidaritet och bostadspolitik i Malmö och världen.

 


 

Inspelning från den 21 oktober 2020 på Poeten på Hörnet i Malmö

Bostadsexperiment och nya boendeformer för ett hållbart samhälle. Om bygg-gemenskaper och nya bostadskooperativ med nya former av gemenskap, delande, förvaltning och deltagande. Elisabeth Dalholm Hornyanszky, tidigare forskare vid Institutionen för designvetenskaper vid Lunds Universitet och Birgitta Rydberg Mitchell, tidigare bitr stadsarkitekt i Lunds kommun, berättar om sin forskning och rapporten ”Förnyelse av bostadskooperativa idéer”

 

 


 

Inspelning från den 13 oktober 2020 på Poeten på Hörnet i Malmö Om bostadsspekulation och internationella fastighetsbolag. Om dokumentärfilmen PUSH och efterspelet. En timme med filmaren Fredrik Gertten. Om hyresgästuppror i Europa och världen. Om vänsterns misstag. Om att organisera motstånd. Och vad är det för bostäder och bostadsområden som vi vill ha?

 

bostadssssolidaritetpush3