Niclas Röhr (M) föreslår i motion till fullmäktige att tekniska nämnden ska utreda möjligheterna att inrätta ett eller flera så kallade trygghetsspår i staden, som en brottsförebyggande åtgärd.

Jag önskar verkligen att trygghet kunde uppstå ur intet, så som genom enkla ingrepp som förstärkt belysning och kameraövervakning. Ack, inget är så enkelt som motionären vill ge skenet av… trygghet är ett begrepp som inrymmer olika aspekter och är mycket komplext. Men en sak är säker, nej trygghet kan inte inta rummet och pryda väggar och skapa en harmonisk sinnesvägg bara för att den blir upplyst och övervakad, tvärtom.

Det är snarare på tiden att vi tar ett verkligt grepp om det som bidrar till att individer hamnar i utanförskap och kriminalitet. Att fortsätta galoppera som en skenade häst med skygglappar i kapplöpningen om vem som kommer med de vassaste idéerna för kontroll och övervakning, är inget för min stad…tunnelseendet i val av medel är inget som gynnar någon…vidga istället insatserna och utbudet av åtgärder för att öka den upplevda trygghetskänslan och faktiska tryggheten. Det behövs förstärkning av de initiativ för att stärka gemenskapen som redan finns i stadens olika geografiska områden. Det krävs olika insatser anpassade efter de lokala förutsättningarna inte ETT slags spår och EN mall för att lösa våra gemensamma utmaningar.

Vänsterpartiet yrkar avslag på motionen