Det här året har varit ett av de märkligaste i åren i, vad jag tror, nästan alla våras liv. En pandemi slog till med full kraft och skakade om hela världen. Vi har alla fått ändra våra livsvanor på olika sätt, för oss politiker har det inneburit ändrade mötesvanor, för ett flertal företag kraftigt minskade intäkter och för många människor har det inneburit ett stopp för sin försörjning. Varslen har varit rekordstora under året som gått och tusentals människor har förlorat sin inkomst, också här i Malmö.

Kommunstyrelsen har tagit ställning till många olika förslag från flera partier för att underlätta effekterna av Covid-19. Vi i Vänsterpartiet är glada över att man till exempel ökat finansiering till föreningsliv och civilsamhällesorganisationer som arbetar med människor i utsatta situationer och att man efterskänker avgifter för vissa företag.

Vi ser däremot med oro på de långsiktiga konsekvenserna av en ökad arbetslöshet och människors möjlighet att betala sin hyra. 

Under gårdagens möte om vinterns värmestugor som en del av oss fullmäktigeledamöter deltog på tillsammans med Röda Korset, Svenska kyrkan, Skåne Stadsmission och Fryshuset, vädrades samma oro. “Hösten kommer att bli en utmaning” sa flera av representanterna från civilsamhället. “Fler människor, andra människor, har blivit utsatta under Covid19. Det är människor som länge levt på marginalen, som nu blivit av med sitt arbete, blivit utkastade eller vräkta ur de hem de haft, och som nu söker sig till oss, behöver vårat stöd” sades det bland annat. De pratade alla om utökade besök under sommaren, en tid då färre brukar söka sig till deras organisationer.

Fler människor lever på marginalen, fler människor behöver stöd av oss politiker, behöver politiska beslut som gynnar fler.

Malmö Stad har en av de högsta boendekostnaderna i Sverige, den största delen av försörjningsstödet som betalas ut går oavkortat till boendekostnader enligt stadskontorets rapport om kostnadsutvecklingen i Arbetsmarknads- och socialnämnden. Men vi är också en stad som försökt motverka trångboddhet genom att inte tillåta för många boende/lägenhet. Det vill dock liberaler, socialdemokrater och miljöpartister ändra på. I ett alldeles eget yrkande vill de anmoda kommunstyrelsen att inleda diskussioner med MKB om att öka trångboddheten i staden, som en lösning på ekonomiska problem för en nämnd.

Det vill inte vi i Vänsterpartiet. Vi är också det enda parti som motsatte oss beslutet i nämnden. Vi vill hellre se en politik som främjar flertalet, än gör det sämre för de redan mest utsatta. I kommunstyrelsen ville vi att MKB skulle ges i uppdrag att frysa hyrorna för 2021, just eftersom många drabbats av coronapandemin och fått lägre inkomster.

Vi anser att ett kommunalt bostadsbolag bör kunna se till medborgarnas betalningsförmåga och stoppa hyreshöjningarna, speciellt eftersom MKB går med mångmiljonvinster och har gjort så i flera år. Vi ställer samma krav idag.

Därför vill jag nu göra ett tilläggsyrkande om att kommunfullmäktige uppdrar åt MKB att frysa hyrorna 2021 på 2020 års nivå.