Så står vi här i kommunfullmäktige igen och ska debattera exakt samma sak som för några månader sedan. Trots att Länsstyrelsen fastslår att det strider mot den nya ebo-lagens intentioner. Vi i Vänsterpartiet är fortsatt kritiska till att asylsökande inte ska få, som alla oss andra, välja var någonstans de vill bo. Vi är fortfarande kritiska till att styret säger sig se problemen med segregation, en skola som inte kan kompensera för socioekonomiska skillnader och en näst intill obefintlig bostadspolitik som försatt oss i situationen att människor saknar någonstans att bo i Malmö, men att erat svar blir att vissa människor inte ska få bo här. 

Folk fortsätter flytta hit – men nu utan pengar säger du Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), men varför ska du då ta av de få kronor de faktiskt får genom att undanta Malmö? Det löser ju inte problemet? Det blir ju inte mer ordning i statens mottagningssystem genom att ingen får bo i Malmö, även om du vill det.

Vi tycker fortfarande att det är en skrämmande utveckling att låta en dålig bostadspolitik och en misslyckad skolpolitik bli skäl att skylla på de asylsökande. Det är inte de som avreglerat och låtit marknaden bestämma.

Vi i Vänsterpartiet vill fortfarande ta tag i de reella problemen istället och ta ansvar för att Malmö blir en attraktiv stad att bo i oavsett storlek på personens plånbok. En dålig bostadspolitik löses inte genom att tvinga flyktingar att bo i förläggningar, eller i kommuner där de inte känner någon och där de inte varken kan eller vill stanna kvar. Det ÄR ett slöseri med mänskliga resurser, krafter, erfarenheter och kompetenser.

Vi i Vänsterpartiet undrar också fortfarande vilken barnkonsekvensanalys som gjorts av undantaget? Vi ifrågasätter starkt att beslutet är förenligt med barnkonventionen som numera är lag.

De sociala problem som utan tvekan är förknippade med de asylsökandes boende – trångboddhet och oseriösa hyresvärdars utnyttjande av människors utsatthet – kommer inte heller denna gång att minska genom att fattiga människor görs ännu fattigare.

Och jo, Torbjörn Tegnhammar (M), det gör skillnad för integrationen och för klyftorna i staden om hyresrätter byggs även i de mest välbärgade områden som till exempel Limhamn. Människor kommer fortsätta ”fylla på” Malmö, prognosen är att vi kommer vara en halvmiljon stad inom bara några år – men det kanske inte duger med alla sorters människor för dig Torbjörn? Det kanske bara är vissa som ska få göra Malmö till halvmiljonstad?

För att komma åt de verkliga problemen krävs fortfarande en bred, offensiv politik för stärkt gemensam välfärd, rätt till bostad och minskade klassklyftor.

Vi yrkar fortsatt bifall till vår reservation i kommunstyrelsen – för andra gången – och därmed avslag på förslaget till beslut.