Vi i Vänsterpartiet har ställt ett antal förslag för den vanliga Malmöbon som drabbas av coronapanemin. En del av våra förslag har genomförts, andra inte. Här kan du läsa om hur politiken har fungerat under våren och vilka segrar vi vunnit genom nämndsinitiativ och påverkansarbete!

I Malmö stad är det politiska arbetet påverkat med anledning av Covid-19, men beslut tas i fortfarande i ordinarie forum. Kommunens krisledningsorganisation har inte satts in, men många beslut tas på delegation – precis som vanligt – i kommunstyrelsens arbetsutskott där enbart Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna finns representerade. Att krisledningsorganisationen inte har satts in innebär att makten och besluten inte centraliseras utan att alla vi vänsterpartister är med i de församlingar där vi är valda och kan ställa våra politiska förslag. 

För att säkerställa att det ska fungera för alla partier har gruppledarna i kommunfullmäktige gjort en partiöverenskommelse, som innebär att vi aldrig voterar, utan varje parti talar om vilket förslag man stödjer och ordförande räknar ihop mandaten som vi fick i valet, dvs som om alla är närvarande. Det innebär att ingen kan tjäna på om någon uteblir. Detta gäller både i kommunfullmäktige och i nämnder.

I grunden påverkas inte politiska församlingar om begränsningar av antalet personer som får träffas. Vi har dock ansett att det är rimligt att vi föregår med gott exempel. Personer i riskgrupper eller som är sjuka ska inte närvara, möjlighet att delta i nämndsarbetet på digital väg finns, dock inte i kommunfullmäktige.

Vi i Vänsterpartiet har ställt ett antal förslag för den vanliga Malmöbon som drabbas av coronapanemin. En del av våra förslag har genomförts, andra inte. Ett av de viktigaste – som vi tyvärr inte fick igenom – är att MKB skulle frysa sina hyror eftersom många drabbats av en minskad inkomst med anledning av coronapandemin. Vi har däremot vunnit ett antal segrar! 

Flera segrar för Vänsterpartiet:

 • Fått igenom att kulturnämnden har en pott pengar som kan sökas av det fria kulturlivet som inte kan få pengar från stat/region i Malmö 
 • Arbetskläder omsorgspersonal, en fråga vi drivit under många år (och fick igenom 2014; men det är först nu 6 år senare som det skett)
 • Att MKB har infört ett vräkningsstopp för personer som inte kan betala hyran för att de akut blivit utan inkomst, istället ska en avbetalningsplan upprättas eller hyrorna efterskänks. 
 • Skollunch till elever vars skolor är stängda – Malmö Stad har löst matfrågan genom att ge ut lunch till elever via grundskolans skolmatsalar. 
 • Att Arbetsmarknads- och socialnämnden, i likhet med Funktionsstödsnämnden och Hälsa-, vård- & omsorgsnämnden, ska beviljas ansvarsfrihet för ökade utgifter i relation till Covid-19
 • Nya vuxenutbildningsplatser ska skapas nu när fler har behov av utbildning. 
 • Habiliteringsersättning utbetalas under en tidsbegränsad period vid sjukdom eller när daglig verksamhet är stängt.
 • En extra satsning för hemlösa Malmöbor, genom att ge ett extra ekonomiskt tillskott till stadens frivilligorganisationer som arbetar med hemlösa varje dag. 
 • Malmö Stad efterskänker hyra för idrotts- och kulturföreningarnas inställda arrangemang i kommunala lokaler, samt går in med ett stödpaket för kostnader i samband med att ideella kulturföreningars arrangemang avbokas.
 • Utökat stöd till t.ex. Skåne Stadsmission, HelaMalmö, Malmös kvinno-, tjej och transjourer samt BRIS. 
 • Extra satsning för handläggning av försörjningsstöd
 • En särskild föreningsakut har bildats. Stödet blir en hjälp för ideella föreningar att klara krisen och kunna fortsätta ha aktiviteter som når barn och unga i MKB:s områden.