Vi vill ta tillfället i akt att lyfta våra förslag och synpunkter inför det fortsatta arbetet. Den här nulägesbilden bygger ju till stor del på den rapport och en studie om arbetet med dessa frågor i Malmö, Stockholm och Göteborg. Studien är tydlig med att det som behövs för att bedriva ett framgångsrikt arbete mot hedersproblematik är långsiktiga och djupgående satsningar. Den sätter också fingret på vad satsningarna behöver fokusera på. Det handlar om att höja kunskapsnivån bland de anställda, öka medborgarnas möjligheter att aktivt delta i samhällslivet och också att stärka socialtjänsten och de jourer och skyddande boenden som stöttar de utsatta. Vänsterpartiet ser mycket allvarligt på att många unga människor lever med begränsningar av sina fri- och rättigheter i vår stad.

För att stärka Malmö Stads arbete behöver nu denna skrivbordsprodukt konkretiseras i nämnderna. För att lyckas bör medvetenhet och strategier finnas i alla Malmöbors närhet, oavsett kön, ålder, religion eller socioekonomiskt status. Det krävs därför en långsiktig och seriös finansiering av Malmös förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som möjliggör mindre barngrupper och mer utbildad personal så att personalen kan ge barnen det stöd och den trygghet de behöver. Det är så dessa barn kan få tryggheten att berätta om sina problem och det är bara i en kunnig och resursstark verksamhet som barnen sedan kan få bra hjälp. Här måste vi också ta vårt ansvar att se till att den personal som arbetar närmast eleverna, såsom elevassistenter, fritidspedagoger och barnskötare får den kompetens som behövs.

Vi anser att det är bra att Arbetsmarknads- och socialnämnden har ett fortsatt samordningsansvar för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och att det är positivt att arbetet för att sprida kunskapen sker i samråd med Pedagogisk Inspiration. Det behövs samlad och professionell kompetens på området och strategier för samverkan mellan olika förvaltningar. Vi tror dock inte att det är en framkomlig väg att lägga ansvaret för att kunskapen implementeras på enstaka processtödjare och webbaserade utbildningaersVi vill ta tillfället i akt att lyfta våra förslag och synpunkter inför det fortsatta arbetet. Den här nulägesbilden bygger ju till stor del på den rapport och en studie om arbetet med dessa frågor i Malmö, Stockholm och Göteborg. Studien är tydlig med att det som behövs för att bedriva ett framgångsrikt arbete mot hedersproblematik är långsiktiga och djupgående satsningar. Den sätter också fingret på vad satsningarna behöver fokusera på. Det handlar om att höja kunskapsnivån bland de anställda, öka medborgarnas möjligheter att aktivt delta i samhällslivet och också att stärka socialtjänsten och de jourer och skyddande boenden som stöttar de utsatta. Vänsterpartiet ser mycket allvarligt på att många unga människor lever med begränsningar av sina fri- och rättigheter i vår stad.

För att stärka Malmö Stads arbete behöver nu denna skrivbordsprodukt konkretiseras i nämnderna. För att lyckas bör medvetenhet och strategier finnas i alla Malmöbors närhet, oavsett kön, ålder, religion eller socioekonomiskt status. Det krävs därför en långsiktig och seriös finansiering av Malmös förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som möjliggör mindre barngrupper och mer utbildad personal så att personalen kan ge barnen det stöd och den trygghet de behöver. Det är så dessa barn kan få tryggheten att berätta om sina problem och det är bara i en kunnig och resursstark verksamhet som barnen sedan kan få bra hjälp. Här måste vi också ta vårt ansvar att se till att den personal som arbetar närmast eleverna, såsom elevassistenter, fritidspedagoger och barnskötare får den kompetens som behövs.

Vi anser att det är bra att Arbetsmarknads- och socialnämnden har ett fortsatt samordningsansvar för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och att det är positivt att arbetet för att sprida kunskapen sker i samråd med Pedagogisk Inspiration. Det behövs samlad och professionell kompetens på området och strategier för samverkan mellan olika förvaltningar. Vi tror dock inte att det är en framkomlig väg att lägga ansvaret för att kunskapen implementeras på enstaka processtödjare och webbaserade utbildningar. Personalen har redan idag svårt att få tiden att räcka till för sitt ordinarie uppdrag.

Det är glädjande att det finns förslag för att höja kunskapen och tillgängligheten på mötesplatser för unga och att tillgodose behovet av skyddade boenden. Vi hade dock velat se tydligare krav på fastighetsägare att tillhandahålla bostäder. Hedersvåld och annat våld och förtryck inom familjen pågår som regel i familjens gemensamma bostad. En stor del av stadens invånare bor i flerbostadshus, och många av dessa i det kommunala bostadsbolaget MKB. Små insatser, som att till exempel sätta upp ett kontaktnummer på en anslagstavla eller ställa en fråga hur någon mår, kan göra livsavgörande skillnad för en individ. Genom att utbilda hus- och boendevärdar kring dessa frågor och skapa särskilt utformade kampanjer kan Malmö stad bidra till att rädda liv.

Avslutningsvis så är Vänsterpartiet ett parti som vet att det bara är genom att våga satsa som vi kan komma tillrätta med våra problem. Den effektiviseringspolitik som förs av den i Malmö styrande minoriteten leder Malmö i felaktig riktning. För att komma vidare i arbetet behövs resurser så att det går att realisera de konkreta åtgärder som onalen har redan idag svårt att få tiden att räcka till för sitt ordinarie uppdrag.