Temat för hösten är solidaritet. Solidaritet behövs både i välgång och kris och det är tid för oss att lyfta den. 

På grund av läget har flera medlemsmöten under våren ställts in. Det innebär att allt inte kommer hinnas behandlas på medlemsmöte. Styrelsen har försökt prioritera det som är viktigast att medlemmar är med och beslutar om och att prioritera bort beslutet om temat för hösten var då det minst dåliga.  Det är såklart tråkigt, men då det är ett brett tema så hoppas vi att det mesta av aktivisternas idéer ändå ryms inom det. 

 

I verksamhetsplanen för partiföreningen slog vi fast att under hösten, gemensamt i hela partiföreningen  jobba utifrån ett övergripande politiskt tema.  Vi ser stora vinster att på detta sätt att arbeta med ett tema kunna koppla kommunpolitik och utskott och grupper närmare varandra. Det är även ett sätt att samla partiföreningen och det görs med vetskapen att vår storlek är en styrka och att vi tillsammans kan göra reell skillnad.

Tanken är att detta tema, solidaritet, ska genomsyra hela vår verksamhet: Studier, kommunpolitik och utskottsaktivitet. Självklart kommer det ta sig olika uttryck och appliceras på olika sätt, men förhoppningen är att budskapet “solidaritet – i välgång och kris” ska finnas där som en röd tråd. Gruppen som nu planerar och samordnar arbetet kommer ta fram en handledning som liten vägledning för grupper och utskott i hur temat kan konkretiseras, men det kommer finnas stor möjlighet för utskott att själv påverka hur de vill jobba med temat. Planeringsgruppen kommer att ta ett särskilt avstamp i de frågor som hela partiet driver just nu, för en solidarisk bostadspolitik – mot marknadshyror och för solidaritet på arbetet – skrota LAS utredningen och satsa på trygga jobb. Samt även sedan i de frågor som lyfts särskilt i vår budget, och kampanj i Malmö stad. 

 

Vad händer då i höst?  Det är inte helt klart än, och är som vanligt i stor utsträckning upp till grupper och utskott att planera. Planeringsgruppen för temat kommer att bjuda på en ram och lite grundaktivitet. I augusti kommer planeringsgruppen bjuda in till möte för att involvera centrala grupper i planeringen, som exempelvis kommunfullmäktigegruppen, studieutskott och samordningsgrupp. I mitten av augusti kommer en färdig handledning ut till alla grupper och utskott som förhoppningsvis kan inspirera, underlätta och stödja i planeringen för hösten. I september börjar “temaperioden” och vi genomför en lansering och kickoff för hela partiföreningen. 

Under senhösten kommer vi även gå in i en budgetkampanj under några mer intensiva kampanjveckor, när vi lägger vårt förslag till budget för Malmö stad. Grupp som planerar den kampanjen, kommer tillsättas i augusti, och det kommer ske nära kommunalråd och nämndspolitiker. Tanken är att då konkretisera solidaritets budskapet till faktiskt politik för malmöborna. 

 

Tillsammans kommer vi att lyfta solidaritet i både ord och handling under hösten! 

 


Save the date – 12 september

12/9 hålls för hela partiföreningen en “kick-off” inför hösten och en liten lansering av temat Solidaritet i välgång och kris. Vi samlar oss (i någon form) och studerar, diskuterar och blickar framåt! Det är halvtid mellan valrörelserna, men vi aktivister i V Malmö tar inte paus. Mer information kommer i augusti, på hemsidan och i andra kanaler! 


Två tips inför hösten

  • Fortsätt vara solidarisk! Håll avstånd, hjälp en granne att handla och bjud gårdens ungar på glass!