Det händer ibland att jag slås av hur bra den här organisationen är, och den kraft som finns i att vi har så oerhört många engagerade medlemmar som driver den framåt. Det betyder inte att organisationen är perfekt som den är, eller att det inte finns saker som kan förbättras. Men det gläder mig, att när problem tas upp så tas de på allvar. Och oavsett om en håller med i sak eller inte, så vill en att diskussioner om problemen ska få ta plats och behandlas med respekt. Det värmer mig i hjärtat. För i en organisation där de egna interna problemen behandlas på det sättet finns en framtid som bara kan bli bättre. Det är en styrka att kunna se de egna svagheterna och faktiskt, på allvar och med hela hjärtat, förändra saker som inte är bra. Det är det som ger oss förmågan att göra en annan värld möjlig.

En del av styrelsens arbete är att arbeta med just de delarna. Att se till att hitta strukturer som inverkar negativt på vår gemensamma demokratiska plattform och som bidrar till att vi inte får samma möjlighet att påverka på grund av vilka vi är. På vårt senaste styrelsemöte fick vi en avstämningsrapport från samordningsgruppen mot Informella Maktstrukturer (SIM) som tillsattes av styrelsen i mars i år. Under denna punkt gavs tillfälle för en del diskussion, och vi beslutade i samband med detta att styrelsen framöver kommer att ha något möte där vi planerar in separatistika förmöten – något vi vanligen har på våra årsmöten. Jag känner mig oerhört inspirerad och kommer att göra en omläsning av den internfeministiska handboken under min semester – om någon vill ha en miniläscirkel: hör gärna av dig! :)

Arbets-, stadsdelsgrupper och utskott kommer efter beslut på styrelsemötet från och med hösten ha möjlighet att lämna in halvårsplaner och äska medel för hela halvåret på en gång, istället för att äska medel till varje enskild aktivitet. Det här är något som skrevs in i verksamhetsplanen för 2020. Det kommer även fortsatt att vara möjligt att istället välja att äska medel för enskilda arrangemang – men vi hoppas att åtgärden leder till en högre grad autonomi för grupperna och förenklad planering. Mallar för hur en halvårsplan kan se ut kommer från Vänsterpartiets Malmös Samordningsgrupp.

Zetkin Foundation, som bland annat utvecklar och driver ringverktyget Zetkin som partiföreningen använder, ägs av Vänsterpartiet Malmös medlemmar. Styrelsen får halvårsvisa rapporter från Zetkin. Det känns coolt att ett verktyg som utvecklades ur ett behov av organisering av en växande partiförening nu växt och används över hela Sverige, och även internationellt. Men det kostar mer att utveckla och driva Zetkin än det själv kan bära ekonomiskt, och Zetkin Foundation har därför en hel del annan verksamhet för att kunna driva verktyget. Känner du att du ännu inte hittat din plats i partiföreningen, men brinner för vänsterns uppbyggnad och har tid att bidra med? Då kan du bidra volontärt till att Zetkin ska fortsätta utvecklas!

Styrelsen har även ansvar för förvaltningen, och vi tog beslut om en ny arkiveringsplan, vilket innebär att vi gör det lättare för framtida forskare och intresserade att lära sig mer om hur vi idag bedriver kampen. I det läge som vi nu är i med den pandemi världen utstår så kan det säkert komma att bli av intresse! Under veckan har ju föreningen bland annat genomfört ett historiskt digitalt medlemsmöte!

Utöver detta tillsattes en grupp för att undersöka hur en överflyttning av Vänsterns hus till Vänsterpartiet Malmö kan gå till och som även kommer att föra en dialog med övriga föreningar i huset kring detta.

Hoppas att du får en fin sommar och vi ses i höstens gemensamma kamp för solidaritet i välgång och kris!

Rapporten är skriven av Maria Pihel