Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” har lagt förslag om ytterligare försämringar av Lagen om anställningsskydd (las) så att fler undantag från turordningsreglerna vid uppsägning ska kunna göras och så att uppsägning av personliga skäl skall kunna ske utan saklig grund. Förslagen ökar godtyckligheten vid uppsägningar och minska rättssäkerheten. Blir de verklighet kommer balansen mellan arbetsgivare och fack att rubbas kraftigt, till arbetsgivarnas fördel.

Christoffer Heimbrand, riksordförande för Liberala Studenter, argumenterar för att Lagen om anställningsskydd (las) är dålig för att den skyddar de som har ett jobb, men inte de som är utan. Han menar att det är osolidariskt och att alla istället bör ha ett sämre anställningsskydd. Han ställer unga, nyanlända och sextrakasserade kvinnor mot fastanställda och äldre, och tycks mena att otrygghet för alla löser arbetslöshet och sextrakasserier på jobbet. Man häpnar!

Med förslagen om ytterligare försämrat anställningsskydd får vi tvärtom arbetsplatser där alla har provanställning och kan sägas upp. Vem vågar då engagera sig fackligt eller säga till om sextrakasserier på jobbet? De liberala argumentationen som nu plockas fram är hittepå-argument med enda syfte att stärka arbetsgivarens ställning.

Det finns ingen opinion för en försämrad rätt på jobbet. Enligt Ungdomsbarometern 2020 så vill 74 procent av alla ungdomar ha en trygg anställning. Och enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2019 så tycker 93 procent av alla unga att det är viktigt med bra anställningsvillkor. Provanställning är det ingen som som vill ha.

Heimbrant frågar med vilken rätt politikerna ska få bestämma om anställningsskyddet. Svaret är att om varken fack eller politiker är med och bestämmer om arbetsrätten så ligger all makt hos arbetsgivaren. En rejäl maktförskjutning från anställda och fack till arbetsgivare alltså. Det känns inte särskilt modernt.

Vänsterpartiet menar att utredningen skall slängas i papperskorgen och att vi i denna tid istället behöver stärka anställningsskyddet för vanliga människors.

  • Ändra las för att motverka hyvling av personalens sysselsättningsgrad, det vill säga att arbetsgivaren ger anställda färre arbetstimmar och drar ner från heltid till deltid
  • Minska de otrygga anställningarna och avskaffa allmän visstidsanställning. Det ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt.

Vänsterpartiet kommer fortsatt att arbeta för att stärka anställningstryggheten, arbetsvillkoren och kollektivavtalens roll. Vi kommer inte att acceptera några försämringar av anställningstryggheten eller av fackens villkor. Därför kommer vi att fälla regeringen om förslagen från utredningen läggs fram.

Anders Andersson