Den 20 maj hade Vänsterpartiet i Malmö sitt nionde styrelsemöte för året. Grupprocessen i styrelsen går framåt och diskussionerna är många. Ledamöterna har många tankar och olika perspektiv vilket bidrar med en styrka till sittande styrelse. Med anledning av rådande restriktioner avseende Covid-19 deltog två ledamöter digitalt och sju ledamöter var med på plats.

Diskussion fördes om årets första maj med utgångspunkt i en utvärdering av dagen. Det kan konstateras att årets första maj var historisk utifrån den rådande pandemin och det medförde att arbetsgruppen för första maj fick ställa om sitt arbete ett flertal gånger under arbetsprocessen. Då vi ej kunde ha något traditionellt första majtåg arbetade arbetsgruppen för att hitta sätta att skapa gemenskaps, inkludering och samtidigt föra ut politiska budskap som att hänga rött, solidaritet i välgång och kris. Vidare var det aktivister i Malmö som skapade ett första majtåg, ett virtuellt sådant. Vi tar lärdom av det som fungerade i årets första maj. Det är även möjligt att några fungerande inslag kan komma att återkomma när vi förhoppningsvis nästa år skall ha ett traditionellt första majfirande.

Vänsterpartiet Malmös styrelse vill återigen ta tillfället i akt och tacka alla kamrater som var med och bidrog till att skapa en fin första maj 2020 genom att skicka in filmer, hänga rött, skapa pärlplattor, hänga affischer, dela poster på social media med mera Det är när vi alla tillsammans bidrar som vi skapar en förändring och även en genuin gemenskap i kampen!

Styrelsen fick ta del av en rapport avseende Al Nakba dagen (den 15 maj) som arabiska vänstern i Malmö uppmärksammade den 17 maj i form av en tyst manifestation på Möllevångstorget. Vidare uppmärksammades dagen på socialmedia. Det bör nämnas att det fanns andra planer, men dessa fick ställas om pga Covid-19. Stort tack till arabiska vänstern för ert uppmärksammande och ert engagemang!

Det är alltid av vikt att ett politiskt parti har en förankring med folket och även i civilsamhällets organisationer. På styrelsemötet fördes en diskussion om hur detta arbete kan formaliseras och prioriteras med syftet att vara en levande kunskapsbank, inte minst i vårt politiska uppdrag och i vår politiska kamp. På mötet kom styrelsen fram till att involvering av samordningsgruppen, utskott och relevanta arbetsgrupper skall göras för att fortsätta processen. I samband med höstens budgetkampanj kommer vi att se över ett antal organisationer som kampanjen kan rikta sig till och stärka vår relation till. Vidare skall en uppsökande kontakt göras med relevanta organisationer med anledning av framtagandet av Malmö Stads nya miljöprogram samt med relevanta organisationer som driver asylpolitik.

Styrelsen diskuterade samarbetsformer mellan V Malmö och Ung Vänster Malmö i samband med gemensamma arrangemang. På mötet fattade styrelsen beslut om att vi framöver bland annat kommer att arbeta med valda arrangemangskommittéer i samband med större arrangemang. Vidare kommer vi att ha samma antal representanter från V Malmö och Ung Vänster Malmö i kommittéerna. Nästkommande större arrangemang där vi kan följa hur den nya formen av samarbete blir i praktiken är 9-november-kommitten.

Som några av er redan har uppmärksammat pågår det en kontorsflytt på Vänsterns Hus. Styrelsen behandlade de frågor, tankar och reflektioner som har dykt upp gällande kontorsflytten. Syftet med flytten har varit att skapa en mer logisk fördelning av utrymme för de anställda från V Malmö och V Skåne samt även möjliggöra mer utrymme till aktivister. Samtliga involverade har fått byta plats från ett utrymme till ett annat. Därmed även Tjatte, en av våra trogna aktivister, som framöver skall sitta på ovanvåningen bland de andra aktivistplatserna.

V Malmös styrelse har under senare tid fått fatta flera svåra beslut som har haft en direkt påverkan på individer. Detta är inget lätt uppdrag för någon. Det som medlemmarna i Vänsterpartiet Malmö ska kunna känna sig säkra på är att styrelsen har haft långa diskussioner där vi har vänt och vridit på perspektiv.

Rapport skriven av Maria Dexborg, styrelseledamot i Vänsterpartiet Malmö