I veckan svarade Funktionsstödsnämnden på en remiss från socialdepartementet om yrket personlig assistans. Här berättar Carin Gustafsson, vår ledamot i nämnden om sin syn:

Personlig assistent är Sveriges trettonde vanligaste yrke (källa: SCB 2019). Det innebär att det finns i princip lika många personliga assistenter som förskollärare i Sverige. Trots det anses yrket ofta vara ett ”genomgångsyrke” medan statistiken visar att fyra av tio personliga assistenter har haft yrket i mer än tio år och de allra flesta skulle rekommendera yrket till andra. Den allmänna uppfattningen om att ”vem som helst” kan bli personlig assistent behöver förändras; att vara personlig assistent är ett komplext yrke med mycket ansvar. Utan alla personliga assistenter skulle många människor inte kunna leva det liv de vill eller kunna göra det som många andra tar för givet. Vänsterpartiet välkomnar därför Socialdepartementets översyn av yrket.

Många personliga assistenter har osäkra anställningar. Fyra av tio assistenter är oroliga (varav 14 procent är mycket oroliga) för att bli av med arbetet med kort varsel och 27 procent är lite oroliga. Utredningens enkät visar att ungefär en fjärdedel har undlåtit bli att rapportera brister i arbetsmiljön en eller flera gånger. Av dessa har 18 procent gjort det på grund av en rädsla för att bli uppsagd. De allra flesta personliga assistenter har en anställning som kan avslutas på 14 dagar. En av fem personliga assistenter har inte fått någon introduktion till sitt yrke. Tre av tio assistenter har under det senaste året känt att de inte vet hur de ska utföra sina arbetsuppgifter. Detta är naturligtvis oacceptabelt! Otrygga anställningar utan möjlighet till att lära sig sitt yrke eller få tillräcklig kompetensutveckling gynnar inte någon.

Under lång tid har uppräkningen av den statliga schablonersättningen för personlig assistans understigit kollektivavtalsstadgade löneökningar. Det är uppenbart att det behövs en finansieringsmodell som håller på lång sikt.

63% av personliga assistenter arbetar för privata arbetsgivare och den privata sektorn ökar. Genom utredningens föreslag att föra in ett krav i LSS på utförare om att erbjudna assistenter kollektivavtalsliknande villkor och stå för sin personals sjuklönekostnader kan personlig assistans göras mindre intressant för de oseriösa aktörer som avser att utnyttja personer i behov av personlig assistans för att tjäna pengar och stärka arbetsmiljön för de anställda.

Alla har rätt till goda arbetsvillkor. Personliga assistenter behöver trygga anställningar, ett strukturerat arbetsmiljöarbete hos sin arbetsgivare och ges möjligheten att känna att de vet hur de ska utföra sitt arbete och känna sig stolta över sin arbetsinsats. Personliga assistenter arbetar varje dag med att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett gott liv och vara delaktiga i samhället.Heja alla personliga assistenter! #räddaLSS