Söndagen den 5 april höll Vänsterpartiet Malmös styrelse sitt sjätte möte för året. Precis som föregående möte var det möjligt att delta på distans p.g.a. Corona-situationen, och fem kamrater ur styrelsen använde sig av den möjligheten.

Styrelsen fick en rapport från studieutskottets arbete och fattade ett antal inriktningsbeslut angående partiföreningens arbete med studier framöver. Bland annat beslutades att köpa in licenser av videokonferens-mjukvaran Zoom, som gör det möjligt att genomföra vissa typer av studier och möten på distans.

Studieutskottet fokuserar sitt eget arbete på studier för nya, men vill också stimulera övriga delar av organisationen att genomföra egna studier där studieutskottet kan vara ett stöd. Styrelsen beslutade att stötta utskottet med mobilisering till studier för nya, samt att uppdra ut utskottet att undersöka alternativa studieformer som lämpar sig bättre under Corona-tider men samtidigt kan leva kvar efteråt, exempelvis podcasts eller video-kurser.

Eftersom styrelsen hunnit klara av fem möten redan var det också dags för en avstämning, för att ta reda på hur alla i styrelsen upplever arbetet hittills och vilka behov som finns för att alla ska kunna göra bästa möjliga styrelseinsats. En fortbildningspass genomfördes också direkt på mötet, för att sprida kunskap om hur olika aspekter av partiorganisationen fungerar, bland annat vilka styrdokument vi har att förhålla oss till och hur vi kan arbeta med dem.

Styrelsemötet fastställde en mötesplan för hela året för styrelsemöten och medlemsmöten, inklusive innehåll, samt datum för årsmötet 2021, som enligt beslutet ska genomföras lördagen den 30 januari 2021.

Avslutningsvis fick mötet rapporter och möjlighet för korta reflektioner från arrangemanget på Internationella Kvinnodagen 8 mars, arbetet kring Kollektivavtalets dag den 17 mars, och det pågående arbetet inför 1 maj.

Nästa styrelsemöte äger rum den 24 april, och arbetsutskottet AU fick i uppgift att om det anses relevant förbereda en avstämning kring hur organisationen påverkats och fortsätter att påverkas av Corona-pandemin.

Rapporten är skriven av Richard Olsson.