Två moderater har motionerat om en flaggpolicy, som debatterades på kommunfullmäktige. Tony Rahm och John Roslund beskriver fint i motionen den känsla av tillhörighet, synliggörande och stolthet som en flagga kan ge. Det är inte bara svenska flaggan som symboliserar tillhörighet, synliggör och ger stolthet, det gör även regnbågsflaggan, den romska flaggan och Malmö stads flagga för att ge några fler exempel. Många Malmöbor blir glada och stolta när kommunen flaggar och uppmärksammar minoriteter och den mångfald som Malmö representerar. Vänsterpartiet ser mycket positivt på den inkluderande praxis för flaggning som vuxit fram i Malmö stad och som gör att människor känner sig sedda och välkomna i kommunen. Vi stödjer förslaget att det utarbetas riktlinjer för officiell flaggning i enlighet med denna praxis och yrkar bifall till andra attsatsen.

Motionen föreslår dock inte att Malmös inkluderande flaggningspraxis fastställs, utan föreslår istället en policy för flaggning med svenska flaggan. Detta går emot den praxis som finns. Vänsterpartiet yrkar därför avslag till motionen och första attsatsen.