Årsredovisningen för Malmö stad 2019 ska diskuteras. Jag tänker inleda med en övergripande fråga, precis som förra året: Vår gemensamma välfärd går på knäna och det blir ändå pengar över. I år förväntas vi besluta om att avsätta 562 mnkr till resultatutjämningsreserv.

Vi gick alltså 562 miljoner kronor plus förra året, trots att flera verksamheter var underfinansierade, trots att sjukskrivningar är fortsatt höga bland de lägst avlönade, oftast kvinnliga, medarbetarna i vår stad. De yrkeskategorier som har högst sjukfrånvaro i Malmö stad är köksbiträde, stödassistent LSS, fritidspedagog, undersköterska, behandlingsassistent, stödpedagog LSS, barnskötare, aktivitetsledare och förskollärare. Vi gör en halv miljard i vinst trots att det finns stora resultatskillnader mellan skolor och olika elevgrupper i Malmös kommunala grundskolor. Trots att situationen kring skolsegregationen och likvärdigheten mellan olika grupper, sett ur ett längre tidsperspektiv, troligen har försämrats. Trots att allmänna visstidsanställningar inte minskar, och att de är högst bland de lägst avlönade.

Trots att jämställdhet bara nämns 14 gånger i årsredovisningen medan överskott nämns 59. Trots att chefstätheten bland kvinnor är fortsatt lägre än för män. Trots att man det här året inte ens har brytt sig om att nämna hur arbetet med minskningen av delade turer går, inte heller hur löneskillnaderna mellan olika yrkesgrupper ser ut, eller målet om att vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val, inte uppfylls.

Coronakrisen har visat att det finns enorm solidaritet mellan människor. Den har visat att om det är något vi uppskattar så är det våra hjältar till medarbetare inom vård och omsorg. Fortsätt gärna applådera dem, men det är pengarna de behöver. Mer resurser för att klara arbetet utan att slita ut sig, fler händer som håller våra barn, lugnar våra äldre och stöttar våra unga. Krisen har visat vilka yrkesgrupper som håller upp samhället, låt oss ta ansvar för det – arbetsmiljön måste förbättras och löner måste upp. Applåder ger inte mat på bordet.

Trots att kommunen går med överskott, trots bevisen på att hälsa- vård och omsorg, förskola, skola och socialtjänsten varit underfinansierade under flera år, antogs en budget för 2020 som inte fixade till detta. Applåder är allt de får.