Solidaritet med folkets kamp i Chile 

Vänsterpartiet i Malmö solidariserar sig med folkets resning och kamp i  Chile. Vi stöttar dem i kampen för mänskliga rättigheter och ett politiskt, ekonomiskt och socialt rättvist samhälle. 

Ett hinder för de förändringar folket kräver är den rådande författningen  från 1980, en diktaturens grundlag.

Därför reser sig folket i miljontals nu och kräver en ny författning och slut på den nyliberala politiken, som lett till enorma klyftor i samhället.

Det är det folkomröstningen den 24 april handlar om, den folkomröstning som Chiles folk kämpat sig till och tvingat regeringen att gå med på – till priset av tusentals sårade i demonstrationer, fängslade, torterade och även försvunna chilenare. Via internationella media kan vi följa hur regeringen satt in polis och militär mot demonstranterna över hela det avlånga landet, polis och militär med rätt att skjuta rakt in i folkmassorna och köra in i demonstrationer med sina pansarbilar. 

FN och andra internationella organ har protesterat mot hur regimen i Chile bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vad gör Sverige?

Vi kräver att regeringen skickar politiska observatörer – exempelvis riksdagsmän – att följa folkomröstningen och så garantera att den genomförs på ett demokratiskt och ordnat sätt och inte förråds.

Vänsterpartiet har en lång historia av stark internationell solidaritet med de chilenska folket och våra partikamrater och demokratikämpar från Chile. Som kamporganisation vill vi bidra till folkets kamp i Chile genom att uppmana att bojkotta chilenska varor och så göra svenska folket uppmärksammade på de stora orättvisorna i det chilenska samhället, att diktaturens lagar fortfarande råder, och ge folket stöd i kampen för en ny demokratisk författning. 

Det är avgörande att det är folket och INTE de nu styrande som skriver den nya författningen.

Så – Upp till kamp för Chiles folk, rättvisa och solidaritet!

 

Antaget på Vänsterpartiet Malmös medlemsmöte 200220