Den 1 mars tillbringade styrelsen och de heltidsanställda en heldag tillsammans i Vänsterns Hus. Dagordningen var späckad och många beslut togs. Här kommer ett axplock av dem.

Styrelsen fattade en rad beslut om hur Verksamhetsplanen ska genomföras, det handlade framför allt om att delegera delar av den till olika grupper. Några av de grupper som får uppdrag från verksamhetsplanen är samordningsgruppen, medlemsgruppen, studieutskottet, medlemsmötesgruppen och en ny grupp som ska samordna arbetet mot informella maktstrukturer.

Styrelsen bestämde att Maria Pihel ska vara ansvarig för Nydalaprojektet som slagits fast i verksamhetsplanen, och att satsningen ska följas upp kontinuerligt under året. Vi beslutade även att uppdra till medlemsgruppen, studieutskottet och samordningsgruppen att samordna mellan sig de uppdrag som styrelsen fördelat.

Samordningsgruppen för stöd till grupper och utskott valdes bestående av Linn Fristedt, Mats Billberg Johansson, Sabrin Omar Högelius, Yomn Kadura, Joel Nordström och Jens Börjesson. Dessutom valdes Busi Dimitriu in i gruppen och det beslutades att övriga i arbetslaget ska delta efter behov.

När det gäller organisationsöversynen som genomfördes under 2019 hade styrelsen en lång diskussion som följdes av ett antal beslut. Delar av rapporten kommer upp för diskussion på medlemsmötet den 26 mars. Besluten och underlag för diskussion går att hitta här.

Förutom detta beslutade styrelsen om sina möten för året och fattade en rad arbetsgivarrelaterade beslut. Det handlade om arbetsbeskrivningar och om hur Styrelsen ska hantera sitt arbetsgivaransvar. Sist av allt bestämdes det hur styrelsen ska arbeta med välkomnandet av nya medlemmar.

Rapporten är skriven av Madeleine Håkansson och Joel Nordström.