Vårt kommunalråd Emma-Lina Johansson höll tal på 8 mars, här kan du läsa hennes tal i sin helhet:

Feminister! Vänner! 

Det är fantastiskt att stå här framför er på kampens dag, på vår dag. Alla vi som får erfara patriarkatets förtryckande strukturer och alla vi som vill förändra dem. Mitt namn är Emma-Lina Johansson, jag är kommunalråd för Vänsterpartiet här i Malmö och jag kan lova er att feminismen inte har gått för långt, vi har inte gått långt nog!

I alla kvinnors liv och vardag är patriarkatets förtryck närvarande. Och för oss handlar det om makt. Makt över sin ekonomi, sitt arbete, sin fritid, sin egen kropp, sitt eget liv. 

Kvinnor och flickor lägger 12,5 miljarder timmar på obetalt omsorgsarbete, som att ta hand om barn och gamla, laga mat och utföra hushållssysslor. Varje dag. 

Om den rikaste procenten betalade en halv procent mer i skatt på sina förmögenheter de kommande tio åren hade det kunnat bekosta 117 miljoner jobb inom välfärdssektorn världen över. I Sverige har den socialdemokratiska regeringen valt att göra tvärtom – här sänker man skatten för de allra rikaste samtidigt som vår välfärd; våra skolor, vår sjukvård, förskolor, äldreomsorg och socialtjänst går på knäna. Det blir en ond spiral som gör att i huvudsak flickor och kvinnor gör än mer obetalt hemarbete och förlorar än mer makt över sina liv. 

Det är merparten män som är ägare till multinationella energiföretag, män som står för de största utsläppen i trafiken och enligt undersökningar bryr sig mindre om klimatförändringar. Men globalt sett drabbas kvinnor hårdare av klimatförändringar. De tjänar mindre, har större ansvar för matförsörjning för familj och barn, har mindre möjligheter till förflyttning och är mer utsatta för våld. Fattiga områden drabbas hårdast vid naturkatastrofer som uppstått till följd av klimatförändringar, och majoriteten av jordens fattigaste är kvinnor. På grund av det dör fler kvinnor i naturkatastrofer.

De 22 rikaste männen i världen äger mer än alla kvinnor i Afrika tillsammans. Hör ni hur galet det låter?!

Högst upp i toppen på den ekonomiska pyramiden finns ett litet antal dollarmiljardärer, varav nio av tio är män, som äger enorma summor. Samtidigt lever nära hälften av jordens befolkning i fattigdom. Ungefär 735 miljoner människor beräknas leva i extrem fattigdom. Det finns något diametralt orättvist i det här systemet som i hög utsträckning drabbar kvinnor. Inom EU stiftas många av de miljölagar som vi här i Sverige sedan följer. I de forum där lagarna stiftas är bara 25 % kvinnor. Det är kvinnor som tar de största konsekvenserna av den klimatpåverkan som män är största orsaken till. Kampen för kvinnors säkerhet och rättvisa måste därför vara nära kopplad till kampen för klimatet.

Vi i Vänsterpartiet arbetar för en mer rättvis värld på alla plan. 

Vi vet att klimatförändringarna inte går att avvärja med individuella insatser, sopsortering och miljömedveten konsumtion – allt det där som kvinnor är bättre på – utan det krävs samhälleliga förändringar. 

Vänsterpartiets mål är ett fossilfritt samhälle senast år 2040. Den ekonomiska politiken måste anpassas till de ramar som klimatet och våra ekosystem sätter upp. Det kräver ökade investeringar i förnyelsebar energi, hållbara bostäder och gröna transporter. 

Vänsterpartiet vet att för en framgångsrik klimatomställning krävs ett rättviseperspektiv som förenar det gröna perspektivet med det röda. För att möta klimathotet krävs ökad jämlikhet och jämställdhet. Det är de rika, i majoritet män, som genom sitt sätt att leva orsakar störst klimatutsläpp. När en större andel av ekonomin går till gemensamma investeringar och välfärd istället för ökad privat konsumtion för de som redan har mest blir det enklare att minska utsläppen, något som i sig gynnar kvinnors makt över sina egna liv.

Så vänner, feminister. Klimatkampen är vår kamp, feminismen, socialismen och antirasismen krävs för att ta fighten om klimathotet. Det är tillsammans vi kan skapa en värld för alla, också i framtiden. Det är en kamp för överlevnad, det är en strid för rättvisa!