Maria Dexborgs tal på internationella kvinnodagen!

Kära systrar, bröder, feminister och antirasister!

Idag på den internationella kvinnodagen har vi samlats för att fokusera på kvinnors kamp och klimatkamp! Vi har samlats för att uppmärksamma kvinnors rättigheter världen över!
Jag är stolt över att en dag som denna representera Vänsterpartiet! Ett parti som var det första partiet i Sverige att kallas sig feministiskt! Ett parti som för en hård politik om vår rätt till lika inkomst, trygga jobb och rätten till vår egen kropp! I en tid när nationalistiska och rasistiska makter försöker inskränka kvinnors rättigheter driver Vänsterpartiet kampen för våra rättigheter på olika fronter i Sverige och EU.

Vi, Vänsterpartiet är medvetna om att för att bedriva en genuin feminism måste vi inkludera ALLA kvinnor! En dag som denna kommer ni att höra andra som uppger sig föra kampen om kvinnors rättigheter! Jag fråga er här och nu vilka kvinnor är inkluderade i dessa rättigheter? Vilka mödrar, systrar och döttrar är det dem talar om?! Det är min åsikt att kvinnor med icke vita kroppar är en osynlig synlig grupp i majoritetssamhällets ögon, i världens ögon! Det är min åsikt att vi alla dagar på året skall arbeta för att inkludera dessa kvinnor i kampen för kvinnors rättigheter och även mänskliga rättigheter i praktiken.
Jag vill idag tillägna mitt tal till alla systrar i hela världen och framförallt mina systrar i globala syd! Jag ser er! Jag hör er! Jag lär mig av er! Ni bär på en styrka, en vishet som alldeles för få uppmärksammar!
Vi har under veckan följt den inhumana behandling som utsatta flyktingar möter! Vi har sett hur politiska partier och deras företrädare tydligt visar att de gör skillnad på människor och därmed bryter mot lagar som flyktingkonventionen och konventionen om mänskliga rättigheter! Samma politiker som vill ha hårdare krafttag när det gäller lagbrott i Sverige är de som bryter mot våra internationella lagar och samtidigt visar att de ej förstår innebörden av medmänsklighet!
Tänk dig att du blir beskjuten för att du ej anses vara värd något i männens krigsföring!
Tänk dig att du blir våldtagen för att du är ett av flera medel i männens krigsföring!
Tänk dig känslan av förlora greppet om ditt barns hand i samband med männens krigsföring!
Tänk dig att leva med vetskapen om att du satte ditt barn i båten som inte klarade sig över medelhavet för att du ville att ditt barn skulle överleva männens krigsföring!
Tänk dig behöva överleva dina barn på grund av männens krigsföring!
Tänk dig att leva ett liv med insikten om att du inte har samma förutsättningar! Att ditt liv är förutbestämt för att du är född in i fattigdomen i en icke vit kvinnokropp i globala syd.
Det här är en verklighet som vi alltför sällan belyser och alltför sällan tar ansvar för! Det här är en verklighet som visar på en ojämställd och en ojämlik värld!
Sanningen och verkligheten är att kvinnor i globala syd genom tiderna har fått och fortsatt får ta konsekvenserna för framförallt mäns behov av makt, privilegier och kapitalistiska vinster såsom krig och slaveri!
Det är viktigt att vi kvinnor i globala nord stöttar våra systrar i globala syd! Vi ser alla hur våra systrar i globala syd offras! Vi ser hur deras utsatthet osynliggörs och ignoreras! Samtidigt vill jag ej stigmatisera våra systrar till offer! För trots att de är utsatta är de kraftfulla, kloka och agerande!
Mycket har hänt och händer tack vara våra systrars kamp världen över! Metoo är dock ett av flera bevis på att vi har en lång väg kvar att gå för att uppnå jämställdhet, jämlikhet och ett samhälle fritt från olika former av förtryck mot kvinnor!
Klimatkampen är en feministisk fråga!
Det är fakta och ingen åsikt att kvinnor drabbas hårdare av den globala uppvärmningen.
Det är fakta och ingen åsikt att kvinnor och barn är 14 gånger mer utsatta för klimatkatastrofer.
Det är fakta och ingen åsikt att av de som lever i en extrem fattigdom – 700 miljoner människor av dessa är 66% kvinnor.
Det är fakta och ingen åsikt att av världens 26 miljoner klimatflyktingar är 20 miljoner kvinnor och barn.
Det är fakta och ingen åsikt att det är våra systrar i Globala Syd som producerar vad Nord sedan konsumerar!
Det är fakta och ingen åsikt att det är Globala Syd som får ta de största konsekvenserna av klimatkatastroferna som Globala Nord skapar!
Det är fakta och ingen åsikt att kvinnors rättigheter återigen håller på att inskränkas på grund av den ökande nationalismen och rasismen!
Det är fakta och ingen åsikt att vi låter våra barn formas och växa upp i är ett våldsamt, sexistiskt och nationalistiskt samhälle!
Det är fakta och ingen åsikt att mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem!
Feminismen är nationalismens, militariseringens och fascismens motpol! Jag vill inte att ni bara skall konstatera hemskheten i mina ord! Jag vill att ni skall känna orättvisan och medkänslan som leder till en aktiv handling!
För vi alla är en del av det rasistiska systemet som skapats av vita kroppar i globala nord. Vi har alla ett ansvar om vi vill ha en förändring! Vi måste utmana den stora massan som med sin tystnad och passivitet tillåter dessa strukturer att växa och fortsätta med sitt våld! Vi måste alla ta ett ansvar och bidra i kampen! Vi behöver en praktiserande och agerande antirasistisk feminism! Vi, vi tillsammans måste agera nu!
Vi tillsammans måste bekämpa kapitalismen, nationalismen och rasismen genom att
  •  Synliggöra de osynliga synliga minoriteterna!
  •  Dekoloniserar världen och se jordens fördömda som människor!
  •  Vi måste ha en vision om en grön planet och en jord i fred!
  •  Vi måste framförallt börja med att öppna våra dörrar åt alla och stärka medmänskligheten!