Vänsterpartiet står bakom Malmö stads engagemang i World Pride och Eurogames 2021

Att Malmö delar värdskapet för World Pride och Eurogames 2021 är stort. För Malmös HBTQIA+samhälle (homo, bi, trans, queer, inter- och asexuella med flera) är det en mycket viktig händelse. Malmö kommer att vara centrum för en kort stund. Det ger stan möjligheter att visa att Malmö är en öppen stad – här är alla HBTQIA+personer välkomna – här bekämpar vi förtryck och diskriminering. Men värdskapet för World Pride förpliktigar!

För trots att toleransen för HBTQIA+personer på flera sätt har ökat så finns förtrycket kvar, särskilt unga är utsatta. Forskningen visar att HBTQIA+personer fortsatt diskrimineras, har sämre hälsa, i större utsträckning utsätts för våld i familjen och hedersrelaterat förtryck, liksom för hatbrott på skolor och arbetsplatser, på allmän plats och i hemmet.

Kommunen kan på många områden bidra till att förbättra situationen för HBTQIA+personer. En viktig del i det arbetet är att göra skolan till en trygg plats för unga HBTQIA+personer. Det är därför viktigt att skolan arbetar med normkritisk pedagogik som synliggör och kan förändra förtryckande normer, så kallad genuspedagogik.

Som arbetsgivare har kommunen också ett ansvar. I senaste medarbetarenkäten fanns det markant försämrade resultat från medarbetare som varken definierar sig som kvinna eller man. Detta kan bero på upplevelser av diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier, och måste följas upp. Kommunens jämställdhetsarbete måste även inkludera transpersoner.

Det finns mycket mer som Malmö stad kan göra och det är viktigt att kommunfullmäktige i ärendet om organiseringen av World Pride uppdrar åt samtliga nämnder och styrelser att integrera ett HBTQIA+perspektiv i budgetprocessen och verksamheterna inför och under 2021. Vänsterpartiet menar att detta ska göras varje år och att arbetet ska fortsätta.

Vänsterpartiet står bakom Malmö stads engagemang i World Pride och Eurogames 2021.